Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đóng góp Phương án phát triển Cụm công nghiệp, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự thảo)

Ngày 25-10-2021

Phương án phát triển CCN tỉnh Hậu Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 4 phần:

- Phần I: Đánh giá thực hiện các mục tiêu, nội dung chiến lược phát triển công nghiệp và dự báo các yếu tố tác động đến phát triển các CCN.

- Phần II: Tình hình phát triển các CCN.

- Phần III: Phương án phát triển CCN tỉnh Hậu Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phần IV: Kết luận và kiến nghị.

(Xem chi tiết nội dung đính kèm)


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 8243
Đã truy cập: 2046945
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.