Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đề xuất mới trong quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 16-06-2021
Thời gian qua, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, cung cấp nguồn lực quan trọng cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo nghị định thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 4/2021, cả nước có 575 KCN trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 219.500 ha (chiếm 0,66% tổng diện tích đất cả nước). Các KCN được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng.

Về KKT, có 18 KKT ven biển được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 853.000 ha. Bên cạnh đó, có 26 KKT cửa khẩu đã được đưa vào quy hoạch, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách để xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng và mô hình tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách cho một số KKT cửa khẩu hoạt động có hiệu quả cao...

Đề xuất mới trong quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Các khu công nghiệp đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn

Thời gian qua, các KCN, KKT đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, cung cấp nguồn lực quan trọng cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lũy kế đến cuối tháng 4/2021, các KCN, KKT đã thu hút được 10.148 dự án trong nước và 10.921 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký tương ứng khoảng 2,52 triệu tỷ đồng và 230,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các quy định mới về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường cũng như các lĩnh vực khác. Trong đó, nhiều quy định liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư, phát triển các KCN, KKT như trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền, trách nhiệm của các bên có liên quan.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và ban hành nghị định thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển các KCN, KKT là hết sức cần thiết.

Dự thảo nghị định đã bổ sung một số nội dung quy định mới để đảm bảo phù hợp với các Luật mới được ban hành cũng như thực tế đầu tư phát triển các KCN, KKT trong thời gian qua, cụ thể như sau:

Về quản lý, điều chỉnh quy hoạch: Dự thảo nghị định bổ sung quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống KCN, KKT. Đây là một nội dung quy hoạch tỉnh, trong đó xác định số lượng, tên, diện tích và địa điểm dự kiến của KCN, KKT theo địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về phân cấp thẩm quyền: Dự thảo nghị định ủy quyền, phân cấp việc xem xét, quyết định đối với các dự án cấp mới, điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo một trong hai phương án: Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.n

Nguồn: Tạp chí công thương


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 2949
Đã truy cập: 4417459
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.