Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 26-09-2022

Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Tổ trưởng Tổ công tác giải ngân theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố... dự Hội nghị.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 nghị quyết, 4 công điện, 7 văn bản và tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, thành lập 6 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thành lập Tổ công tác trong từng cơ quan, đơn vị để trực tiếp theo dõi các dự án lớn, trọng điểm, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai dự án.

Tính đến ngày 23/9/2022, tổng số vốn ngân sách Nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 508.362,783 tỷ đồng, đạt 93,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,7% kế hoạch.

Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 30/9/2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cả nước có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2022, việc ban hành chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả nhất định. Trung ương đã ban hành 118 văn bản; tại các địa phương có 51/63 địa phương đã ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 5/63 địa phương tự cân đối ngân sách đã ban hành quy định phân bổ vốn ngân sách Nhà nước; 13/63 địa phương đã ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tính đến ngày 23/9/2022, có 47/52 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Trong đó có 29/52 địa phương đã phân bổ, giao 100% kế hoạch vốn được giao, 10/52 địa phương giao trên 90% kế hoạch, còn lại đã giao được trên 70% kế hoạch.

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phát biểu các ý kiến trong đó nêu rõ về những khó khăn, vướng mắc, làm rõ những nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2022…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của giải ngân vốn đầu tư công đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn vị, địa phương với một quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất, làm việc với tinh thần “Tất cả vì quốc gia, dân tộc, vì Nhân dân”, làm việc với phương châm hết việc chứ không phải hết giờ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia mang hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm pháp luật về đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tăng cường kiểm tra, kiểm toán, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 đảm bảo tính khả thi về thủ tục đầu tư và giải ngân, hoàn thành một số dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là trong việc tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư công; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, nâng cao tính khả thi của các dự án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023…

Nguyên Hưng


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 17
Hôm nay: 3084
Đã truy cập: 3698807
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.