Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Ngày 19-09-2022

Ngày 19/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ, ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế toàn cầu và từng quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dù vậy, kinh tế của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng cao và lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, trong đó tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đến hết tháng 8 đạt khoảng 500 tỷ USD. Đời sống nhân dân nâng lên, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường và đẩy mạnh, phù hợp với tình hình thế giới, các quan điểm của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế được bạn bè, đối tác chia sẻ, đồng tình; uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về tình hình và triển vọng phát triển của Việt Nam; Nikkei đánh giá Việt Nam xếp thứ 2 toàn cầu về chỉ số phục hồi COVID-19… Đóng góp vào thành tựu chung đó có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ của ngành Ngoại giao nói chung và của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Trong Báo cáo công tác ngoại giao kinh tế năm 2022, Bộ Ngoại giao nêu 6 trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế của Bộ trong thời gian tới, bao gồm quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư, từ đó định hướng trọng tâm và tăng hiệu quả phối hợp triển khai công tác ngoại giao kinh tế, tiếp tục phát huy thế mạnh của ngoại giao trong nghiên cứu, dự báo, hỗ trợ thiết thực cho công tác điều hành của Chính phủ; tận dụng các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao để thúc đẩy hợp tác kinh tế, tháo gỡ các vướng mắc; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới và đẩy mạnh xúc tiến, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, địa phương, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đại sứ Việt Nam tại các nước, khu vực đã nêu bật cơ hội hợp tác đầu tư trên lĩnh vực kinh tế: thương mại, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xuất, nhập khẩu với các nước khu vực; các động lực tăng trưởng mới nhằm huy động tốt đa mọi nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp về ngoại giao nhằm vượt qua khó khăn trước mắt và tạo đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng phản hồi, giải đáp, trao đổi rõ hơn các nội dung liên quan đến cơ chế, giải pháp thúc đẩy ngoại giao kinh tế.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trước tình hình thế giới tiếp tục khó dự báo, thách thức và cơ hội đan xen, đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp cần đoàn kết, thúc đẩy 3 động lực chính góp phần tăng trưởng kinh tế là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần triển khai tốt việc thiết lập quan hệ với các nước, tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu Việt Nam với  thông điệp: Việt Nam là một nước đang chuyển đổi, có nền văn hóa truyền thống lâu đời, có lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước kiên cường nhưng yêu chuộng hòa bình và đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tất cả tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; Mong muốn phát huy mọi nguồn lực xã hội để xây dựng nền kinh tế tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tôn trọng sự khác biệt trên tinh thần dân chủ, tuy nhiên không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường để đổi lấy lợi ích kinh tế.

Trên cơ sở đó, ngành Ngoại giao cần tiếp tục triển khai các giải pháp đưa đối ngoại và ngoại giao trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững. Đổi mới tư duy, sáng tạo trong đường lối ngoại giao theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm cung ứng; Xây dựng chính sách phù hợp đón nhận dòng vốn dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng cường tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, hạ tầng, đô thị, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, văn hóa, giải trí…nhằm tạo nguồn lực thực hiện nhanh công cuộc CNH, HĐH vì sự phồn vinh của đất nước. 

An Nhiên

 


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 7276
Đã truy cập: 3222689
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.