Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Về việc cập nhật tình trạng NM/CSSX lên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19

Ngày 21-05-2021

XEM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM!

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. cv 79-03122021020114.pdf_20210521154452.pdf
2. Hậu Giang.xlsx_20210521154452.xlsx

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 9
Hôm nay: 2786
Đã truy cập: 4417297
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.