Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

V/v Tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2021

Ngày 01-07-2021

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-SCT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2021;

 Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Số lượng: 03 chỉ tiêu (viên chức hạng III) cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Công Thương.

- Vị trí việc làm:

+ Vị trí 01: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp (số lượng cần tuyển: 01 người). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành gần.

+ Vị trí 02: Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quản trị trang thông tin của Trung tâm (số lượng cần tuyển: 01 người). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Công nghệ thông tin.

+ Vị trí 03: Thực hiện công tác biên tập, phát hành Bản tin Công Thương Hậu Giang (số lượng cần tuyển: 01 người). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Việt Nam học, ngành Kinh tế.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu ngạch đăng ký dự tuyển.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thực hiện trong quý III năm 2021 tại Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

- 02 tấm ảnh 4 x 6.

3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: dự kiến từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 02/8/2021 (giờ hành chính).

- Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức nộp tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Thống Nhất, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.878.891).

4. Lệ phí dự tuyển

Ứng viên dự tuyển phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức Sở Công Thương được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Công Thương và trên địa chỉ website: https://socongthuong.haugiang.gov.vn/ (Vào mục Tuyển dụng viên chức).

(Đính kèm Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Phiếu đăng ký dự tuyển)

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan và cá nhân được biết, có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./.
(Nguồn: Thông báo số: 18/TB-SCT của Sở Công Thương)


TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI!


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 3097
Đã truy cập: 4417607
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.