Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tuyên truyền, hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

Ngày 17-11-2021

Thực hiện Công văn số 2099/THH-VP ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Cục Tin học hoá - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương.

Để thống nhất, nhanh chóng triển khai ứng dụng PC-Covid và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR đến người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện.

- Phương thức hướng dẫn: Đăng tải hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR lên Cổng/Trang thông tin chính thức của cơ quan, đơn vị; phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng phát trên các màn hình điện tử công cộng ở các địa phương...

- Tư liệu hướng dẫn: Tại phụ lục I (gửi kèm)

2. Tổ chức tuyên truyền về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phương thức truyền thông:

Tư liệu video clip: Đăng tải lên Cổng/Trang thông tin chính thức của cơ quan, đơn vị và Báo điện tử Hậu Giang, phát định kỳ trên Đài Phát thanh-Truyền hình Hậu Giang, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và hệ thống thông tin cơ sở; đăng phát trên các màn hình điện tử công cộng ở các địa phương...

Tư liệu in ấn: Treo, dán tại các trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước; nơi sản xuất, kinh doanh; các tổ dân phố, khu dân cư, chợ…

- Tài liệu truyền thông: Tại phụ lục II (gửi kèm)

Đầu mối liên hệ hỗ trợ: về các vấn đề kỹ thuật, ông Đỗ Lập Hiển, Thường trực Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, điện thoại 0916033555, email dlhien@mic.gov.vn. Ông Nguyễn Thành Nam, thành viên phụ trách truyền thông của Trung tâm, điện thoại 0912549919, email: ntnam@mic.gov.vn. (Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông). 

ĐÍNH KÈM FILE. 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. phụ luc I.pdf_20211117104413.pdf
2. phụ lục II.pdf_20211117104413.pdf

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 5284
Đã truy cập: 3242421
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.