Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Ngày 22-06-2020

Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương triển khairà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương Hậu Giang nhằm cung cấp và phối hợp với Viettel Hậu Giang xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đến nay, Viettel Hậu Giang đang tiến hành xây dựng phần mềm và dự kiến triển khai trong tháng 4/2020.

Trên cơ sở phối hợp thống nhất đề xuất giữa Văn phòng UBND tỉnh, các  Sở, ngành và Viettel Hậu Giang về việc thí điểm thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được Thường trực UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 444/UBND-NC ngày 12 tháng 3 năm 2020. Sở Công Thương triển khai văn bản trên đến các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nắm. Theo đó, Sở Công Thương sẽ thí điểm 04 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3 (01 TTHC), mức độ 4 (03 TTHC), gồm:

1. Thông báo thực hiện khuyến mãi (Mức độ 4)

2. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi (Mức độ 4)

3. Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mức độ 4)

4. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mức độ 3)

Các TTHC còn lại được thực hiện mức độ 2 trong thời gian thí điểm.

Đề nghị các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến đến tất cả cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở và phối hợp tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức nắm, thực hiện. Các cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong xây dựng và ứng dụng hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh(Nguồn: Công văn số 421/SCT-VP  của SCT)


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 8
Hôm nay: 3723
Đã truy cập: 4369464
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.