Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Triển khai Kế hoạch khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh của tỉnh

Ngày 18-09-2022

  


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 6680
Đã truy cập: 3222112
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.