Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Ngày 16-07-2020

Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020 nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra. Sở Công thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện diễn tập. Dự kiến thời gian tổ chức diễn tập chính thức là ngày 28-11 tại Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam, Cụm CNTT Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Trước khi diễn tập chính thức các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức luyện tập, hướng dẫn quy trình, quay phim cơ chế và tổng duyệt để đảm bảo diễn tập đáp ứng yêu cầu, phù hợp với điều kiện hiện có, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND chủ trì buổi họp bàn về
kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020.

Qua trình bày của cơ quan chủ trì là Sở Công thương và đơn vị tư vấn, các sở, ngành chuyên môn đều thống nhất sự cần thiết triển khai diễn tập và có nhiều đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch. Trong đó, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu chọn loại hóa chất cụ thể đưa vào tình huống, xây dựng quy mô và phương án ứng phó sát với tình hình thực tế tại cơ sở và địa phương để các ngành có sự chuẩn bị thiết bị và lực lượng phối hợp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thống nhất với tình huống giả định mà đơn vị tư vấn đưa ra. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, doanh nghiệp để đề ra quy mô diễn tập, bổ sung thành phần tham gia phù hợp. Hoàn chỉnh đề cương chi tiết để đảm bảo diễn tập diễn ra hiệu quả, có cơ sở để rút kinh nghiệm, phòng ngừa và từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác ứng phó khi có sự cố hóa chất.

THIÊN NGỌC


Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe điện
Ô tô
Xe buýt


Đang online: 2
Hôm nay: 69
Đã truy cập: 42820
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.