Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Thông báo tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) năm 2020 đợt 3

Ngày 18-11-2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn 
trong kinh doanh  khí (LPG) năm 2020 đợt 3

                   

Kính gửi: Các Cơ sở, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh khí (LPG)
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 19/VBHN – BCT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí;

Căn cứ Công văn số 1980/SCT-QLTM ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất tổ chức Khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí (LPG) năm 2020 (đợt 3);

Căn cứ Kế hoạch số 346/KH-TTKC&XTTM ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc phối hợp tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) năm 2020 (đợt 3),

Nhằm tạo điều kiện cho các Cơ sở, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh khí (LPG) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có đủ các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kịp thời cung cấp kiến thức về an toàn trong kinh doanh khí (LPG), đảm bảo an toàn cho nhân viên trực tiếp bán hàng và người tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang (sau đây viết tắt là Trung tâm) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại  tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) năm 2020 (đợt 3). Trung tâm thông báo đến các Cơ sở, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí (LPG) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được biết, liên hệ với Trung tâm để đăng ký tham gia khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) năm 2020 (đợt 3).

1. Thời gian huấn luyện: Từ ngày 19 - 20/11/2020. Khai giảng lúc 7h00 ngày 19 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang, số 9/2, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Địa điểm học: Hội trường Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang.

* Điện thoại: 02933.581.399;

Di động: 0989.661.045 (Bà. Trần Thị Cà Tiếm); Email: catiemtran1991@gmail.com Hoặc 0387.407.440 (Bà. Bùi Thị Diễm Ngân); Email: diemngan0810@gmail.com

* Học phí : 600.000 đồng/học viên.

Trung tâm xin thông báo để các Cơ sở, Doanh nghiệp, Cửa hàng kinh doanh khí (LPG) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đăng ký tham gia khóa huấn luyện nêu trên./.

Nguồn: Thông báo số : 381/TB-TTKC&XTTM của TTKC&XTTM

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 318TB.pdf_20201118093647.pdf

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 50
Đã truy cập: 89678
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.