Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Thành phố Vị Thanh thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Ngày 10-08-2022

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 -  2025 và các năm tiếp theo. Thành phố Vị Thanh ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kêu gọi đầu tư phát triển 4 trụ cột của Nghị quyết số 04, trong đó quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp, xem đây là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của thành phố; vì vậy, thành phố có nhiều chính sách ưu đãi và công tác khuyến công kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này, chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Trần Hoa Phượng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh.

Bà Trần Hoa Phượng PCT Thường trực UBND thành phố Vị Thanh

PV: Xin bà nhận xét về tình hình hoạt động của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) thành phố Vị Thanh ?

Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thành phố đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố có 21 doanh nghiệp đang hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động từ đó góp phần đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp của thành phố 6 tháng đầu năm đạt 492 tỷ đồng, đạt 50,20kế hoạch năm, tăng 11,31% so với cùng kỳ.

PV: TPVT có chính sách kêu gọi đầu tư phát triển lĩnh vực CN-TTCN theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Xin bà cho biết cụ thể hơn về chính sách này ?

Thực hiện Nghị quyết số 04  của  Ban  Chấp  hành  Đảng  bộ  tỉnh cũng như Kế hoạch số 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. UBND thành phố Vị Thanh cụ thể hóa 04 Chương trình, nhất là về chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.