Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tập huấn về kỹ năng liên kết sản xuất cho gần 50 học viên

Ngày 25-07-2020

Cuối tuần qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng liên kết nhóm sản xuất và tiêu thụ nông sản cho gần 50 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, đại diện phòng kinh tế, kinh tế-hạ tầng, các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

OÂng Nguyeãn Vaên Thaäm, Phoù Giaùm ñoác Sôû Coâng Thöông phaùt bieåu khai giaûng lôùp taäp huaán.

Tại lớp tập huấn, giảng viên đã cung cấp nhiều kiến thức liên quan đến liên kết trong sản xuất nông sản trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, yêu cầu ra sản phẩm với số lượng đảm bảo, chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế…  Người nông dân có khả năng xây dựng và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, quản lý chất lượng để tăng giá trị sản phẩm nhờ liên kết sản xuất. Đồng thời, học viên được cập nhật các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và thực hành lập phương án sản xuất theo chuỗi giá trị với các mặt hàng thế mạnh ở địa phương như gạo, bưởi, cam, xoài… Nguồn: Báo Hậu Giang


Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe điện
Ô tô
Xe buýt


Đang online: 1
Hôm nay: 63
Đã truy cập: 42814
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.