Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Tài liệu Hội thảo trực tuyến Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh

Ngày 09-09-2020

Tài liệu Hội thảo trực tuyến  Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cấp tỉnh

Quy trình cho Sở Công Thương và Hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng

 

 

TẢI TÀI LIỆU

https://drive.google.com/file/d/1J7WepBAnVvE8oKJ_QBZTtqxg57pC4e0K/view?usp=sharing


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 89555
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.