Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH XUÂN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BA, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021)

Ngày 30-12-2021

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân. Dự kỳ họp có ông Võ Thanh Tường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành A đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Thạnh Xuân; ông Lê Hoàng Nhân, Ủy viên BCH đảng bộ huyện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, Trưởng đoàn chỉ đạo toàn diện xã Thạnh Xuân; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể xã; Hiệu trưởng các Trường; Bí thư - Trưởng ấp các ấp và 25/27 đại biểu HĐND xã.