Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên

Ngày 29-03-2021

Sau 2 ngày diễn ra nghiêm túc, chất lượng đúng theo yêu cầu, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc vào chiều ngày 28-3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành công của hội nghị cho thấy việc ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến.

Quang cảnh điểm cầu UBND tỉnh dự hội nghị vào chiều ngày 28-3.

Nhấn mạnh ý nghĩa rất quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý ngay sau hội nghị này, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công việc này phải hoàn thành trong quý II. Đối với các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ Trung ương đến cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài những nội dung cơ bản của các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai lệch, sai trái của các thế lực thù địch….

Trong thời gian 2 ngày 27 và 28-3, gần 1 triệu đảng viên cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc được tiếp thu các chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Tại Hậu Giang có 19 điểm cầu, với 4.119 cán bộ, đảng viên dự học. Trong đó, cấp tỉnh có 3 điểm cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, số còn lại ở cấp huyện và cơ sở. Trong thời gian 2 ngày diễn ra hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cử cán bộ đến các địa phương trong tỉnh để ghi nhận nắm tình hình việc tổ chức học tập nghị quyết. Theo đánh giá, các điểm cầu trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập nghị quyết; số lượng, thành phần cán bộ, đảng viên dự học tại các điểm cầu đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của trên; đường truyền phục vụ cho việc học trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu học tập của cán bộ, đảng viên…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 135877
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.