Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2021 và định hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Ngày 03-11-2021

  


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 9
Hôm nay: 2973
Đã truy cập: 4417483
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.