Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Ngày 11-11-2021

Nguồn: http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20211055917&bidTurnNo=00#


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 7
Hôm nay: 2964
Đã truy cập: 4417474
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.