Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Kế hoạch Cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022

Ngày 21-09-2022

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH THUC HIEN QD 922.docx_20220921125618.docx
2. PL KemTheoKeHoach_1.xlsx_20220921125618.xlsx

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 7135
Đã truy cập: 3222550
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.