Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hướng dẫn thực hiện các quy định bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh

Ngày 05-09-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 02 Thực hiện các quy định để bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh, với nhiều nội dung liên quan:

Quy ước xác định vùng “xanh, vàng, cam, đỏ” như thế nào?

“Vùng xanh”: vùng có mức độ bình thường mới (vùng an toàn, chưa phát sinh dịch bệnh hoặc đã phát sinh dịch bệnh nhưng đã được kiểm soát, qua ít nhất 14 ngày không phát sinh các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm mới).

“Vùng vàng”: Vùng có mức độ nguy cơ (vùng này phải được ưu tiên kiểm soát dịch bệnh để nhanh chóng đưa về “Vùng xanh”).

“Vùng cam”: Vùng có mức độ nguy cơ cao (vùng này phải tập trung kiểm soát chặt dịch bệnh để dần chuyển hóa thành “Vùng vàng”  tiến tới “Vùng xanh”).

“Vùng đỏ”: Vùng có mức độ nguy cơ rất cao (vùng này phải tập trung kiểm soát chặt dịch bệnh để dần chuyển hóa thành “Vùng cam” và tiến tới “Vùng vàng”, “Vùng xanh”).

* Phạm vi xác định “Vùng xanh” như thế nào?

Tùy thuộc địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, phạm vi, mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp xác định phạm vi “Vùng xanh” như sau:

+ “Vùng xanh” ấp/khu vực (hoặc 01 khu vực dân cư độc lập có thể tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát được): là đơn vị nhỏ nhất trong việc xác định “Vùng xanh”, để đảm bảo việc quản lý, bảo vệ.

+ “Vùng xanh” liên ấp/khu vực (các ấp/khu vực thuộc một hoặc nhiều đơn vị cấp xã có chung địa giới hành chính hoặc được giới hạn bởi các tuyến đường liên ấp, khu vực).

+ “Vùng xanh” cấp xã.

+ “Vùng xanh” liên xã (các xã thuộc một hoặc nhiều đơn vị cấp huyện có chung địa giới hành chính hoặc được giới hạn bởi các tuyến giao thông).

+ “Vùng xanh” cấp huyện (các xã cùng huyện đều là “Vùng xanh”).

+ “Vùng xanh” liên huyện (các đơn vị “Vùng xanh” cấp huyện có địa giới hành chính liền kề).

+ “Vùng xanh” tỉnh (toàn tỉnh đủ điều kiện mức bình thường mới theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG và Quyết định số 3989/QĐ-BYT).

Phân chia khu vực trong “Vùng xanh”

Đối với “Vùng xanh” được xác định trên phạm vi rộng (nhiều ấp/khu vực, nhiều đơn vị cấp xã) phải được phân chia ra làm nhiều khu vực nhỏ để quản lý, bảo vệ (mỗi khu vực tương đương với “Vùng xanh” ấp/khu vực và đảm bảo có tuyến giao thông để vận chuyển hàng hóa, lưu thông phục vụ cấp cứu, chữa cháy và yêu cầu khẩn cấp khác).

Những nội quy nào được ban hành khi công nhận “Vùng xanh”?

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện ban hành, niêm yết nội quy  “Vùng xanh” tại mỗi khu vực trên địa bàn quản lý:

Quy định đối tượng được ra - vào khu vực.

Quy định điều kiện phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Quy định về quyền và trách nhiệm của người dân.

Quy định về quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Quy định thu hoạch, thu mua, vận chuyển nông sản.

Hoạt động y tế tại “Vùng xanh” (xét nghiệm, tiêm ngừa, xử lý khi có ca nghi nhiễm, ca nhiễm,…) theo quy định chung của Trung ương và của tỉnh.

Những đối tượng bị cấm vào “Vùng xanh” (người không có trách nhiệm, người không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch…).

Thông báo đường dây nóng (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Tổ Covid cộng đồng…) trong “Vùng xanh” để người dân biết, liên  hệ khi cần.

Các nội quy trên được niêm yết tại các chốt kiểm soát và thông báo đến từng  hộ dân, được tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, qua tuyên truyền của các Tổ Covid cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản, các tổ chức quần chúng để người dân nhận thức và xác định rõ trách nhiệm cùng thực hiện.

Thiết lập chốt kiểm soát ra sao?

Thiết lập chốt kiểm soát tại lối ra - vào “Vùng xanh”: tùy phạm vi “Vùng xanh” mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp quản lý “Vùng xanh” quyết định số lượng lối ra - vào phù hợp và lập chốt kiểm soát 24/24 giờ. Các tuyến đường phụ, đường nhánh phải được “phong tỏa cứng” (không cho người, phương tiện ra - vào). Cân nhắc việc thiết lập chốt kiểm soát tại lối ra khu vực có nguy cơ cao hoặc nguy cơ rất cao.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu dân cư trong “Vùng xanh”; xã, liên xã trở lên có thể thiết lập chốt kiểm soát 24/24 giờ như lối ra - vào “Vùng xanh”.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm soát người ra - vào các chốt kiểm soát.

Lực lượng nào được huy động tham gia bảo vệ “Vùng xanh”?

Lực lượng huy động: chủ yếu là lực lượng tại chỗ, phát huy tối đa tính tự quản của Nhân dân và huy động lực lượng nòng cốt là công an, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, lực lượng tình nguyện viên được bố trí thành các ban, tổ, đội…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo công tác bảo vệ “Vùng xanh”.

Lực lượng tham gia chốt kiểm soát.

Lực lượng tuần tra, kiểm tra việc chấp hành nội quy “Vùng xanh”; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giải quyết các trường hợp liên quan y tế, các trường hợp vi phạm nội quy, các trường hợp chống đối…

Tổ Covid cộng đồng: Tổ chức tuyên truyền các nội quy “Vùng xanh”. Giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của người dân trong “Vùng xanh”; phối hợp lực lượng chức năng, tình nguyện viên thực hiện việc vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người dân trong “Vùng xanh”. Giám sát hoạt động của các đối tượng được phép vào, đến cư trú tại “Vùng  xanh”. Tổ chức phát động phong trào vận động Nhân dân tham gia thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh”.

Thành lập các Tổ, đội về thu hoạch, bốc xếp  vận chuyển hàng hóa nông sản: Tổ hỗ trợ sản xuất với thành viên là người dân “Vùng xanh” để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất nông nghiệp; Tổ Thu hoạch, Bốc xếp vận chuyển hàng hóa nông sản để hỗ trợ việc thu hoạch, bốc xếp nông sản cho người dân; Tổ Giám sát để hướng dẫn giám sát người thu mua nông sản trong “Vùng xanh”.

Lực lượng tình nguyện viên: tham gia các hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT; vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người dân trong “Vùng xanh” theo chỉ đạo, huy động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã.

Kiểm soát ra - vào “Vùng xanh” như thế nào?

Kiểm soát “Vùng xanh” theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”, thực hiện đúng nội quy “Vùng xanh”.

Người dân trong vùng xanh thực hiện nghiêm quy định 5K trong giao tiếp, mua bán, trao đổi hàng hóa; khi giao dịch với bên ngoài phải thực hiện tại các chốt kiểm soát ra - vào “Vùng xanh” (đảm bảo 5K). Trường hợp ra ngoài “Vùng xanh” khi cần thiết phải có giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; khi trở về phải có giấy xác nhận test kháng nguyên âm tính còn trong thời gian không quá 72 giờ (tính từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2), tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày và phải báo ngay cho y tế địa phương khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở …để kịp thời xử lý. Trừ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch các cấp; công chức, viên chức làm nhiệm vụ được cơ quan nhà nước thẩm quyền phân công (có thẻ/giấy đi đường theo quy định); các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu.

Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, sửa chữa thiết bị, phương tiện trong trường hợp khẩn cấp… do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp thiết lập “Vùng xanh” quyết định. Khử khuẩn phương tiện trước khi vào “Vùng xanh”  phải thực hiện nghiêm quy định 5K khi vào “Vùng xanh”.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong “Vùng xanh” phải thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh, trước mắt là thực hiện theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa ra, vào “Vùng xanh” thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 Công văn số 1568 ngày 22-8-2021. Cụ thể: Hàng hóa được vận chuyển từ ngoài tỉnh vào phải có bãi trung chuyển, tập kết lên, xuống hàng; hàng hóa phải được khử khuẩn trước khi chuyển sang phương tiện khác vận chuyển vào vùng xanh; lái xe khi vào bãi tập kết hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm. Trường hợp đặc biệt vận chuyển hàng hóa thẳng vào vùng xanh phải có địa chỉ cụ thể (có xác nhận hành trình điểm đi và điểm đến), có người giám sát dẫn đường, sau khi giao hàng xong phải quay về bãi tập kết hoặc về nơi xuất phát ngay.

+ Đối với lái xe và người đi cùng vận chuyển hàng hóa ra ngoài tỉnh, khi về phải đỗ xe và bố trí nơi ăn, nghỉ tại bãi tập kết, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định (phải có xét nghiệm âm tính).

+ Việc vận chuyển hàng hóa nội tỉnh phải có địa điểm đã đăng ký trước, lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm; khi giao hàng phải thông báo trước cho chính quyền địa phương nơi đến biết và tài xế không được xuống xe.

+ Tất cả mọi người dân phải chấp hành nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Cung ứng thực phẩm, hàng hoá trong “Vùng xanh”

Tùy điều kiện, đặc điểm của từng “Vùng xanh” để thiết lập các điểm cung ứng lương thực, thực phẩm theo nguyên tắc khu vực nào cung ứng cho khu vực đó. Trường hợp “Vùng xanh” ấp/khu vực không thiết lập được điểm cung ứng lương thực, thực phẩm thì triển khai mô hình đi chợ thay hoặc tổ chức phân phối thực phẩm đến cho người dân. Giao Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho người dân tại “Vùng xanh”.

Nguyên tắc mở rộng “Vùng xanh”:

+ Tiếp tục phát động phong trào thi đua “giữ chắc Vùng xanh, hóa xanh Vùng đỏ” trên địa bàn, từng bước chuyển hóa “Vùng đỏ” thành “Vùng cam”, từ “Vùng cam” thành “Vùng vàng” và từ “Vùng vàng” thành “Vùng xanh”.

+ Chỉ đạo các địa phương giáp ranh “Vùng xanh” phối hợp đơn vị quản lý “Vùng xanh” tổ chức bảo vệ, tổ chức chuyển hóa địa bàn giáp ranh thành “Vùng xanh” (phương pháp “vết dầu loang”).

- Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng; phục vụ có hiệu quả việc chuyển hóa các vùng khác thành “Vùng xanh”.

Theo Hướng dẫn số 02 của UBND tỉnh


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 11
Hôm nay: 2618
Đã truy cập: 4417130
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.