Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 30-09-2021

          Ngày 27-28, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

       Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Chuyên đề toàn khóa bằng video clip do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đường link:
 https://drive.google.com/file/d/1kuqNMEwL1LI64-NHk-WYIiYV01qvltf/view?usp=sharing. 
Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế cơ quan và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian học tập: Hoàn thành trong tháng 9/2021.

+ Ngày 28/9/2021. Lớp 1: 27 đảng viên và quần chúng;
         + Ngày 29/9/2021. Lớp 2: 27 đảng viên và quần chúng;
       
+ Ngày 30/9/2021. Lớp 3: 28 đảng viên và quần chúng.