Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hỗ trợ, kết nối với các đơn vị chức năng mở lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định

Ngày 20-04-2022

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

Thời gian qua, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc đầu tư kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đồng thời các sở ngành, địa phương cũng luôn đồng hành và tạo điều kiện rất thuận lợi để giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định. Theo đó, số lượng Cửa hàng xăng dầu (CHXD) trên địa bàn tỉnh được tăng dần qua các năm, hiện nay các doanh nghiệp còn gặp điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư CHXD, do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 đã bãi bỏ điều kiện CHXD phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các CHXD đều thực hiện khá tốt các điều kiện, các quyền và nghĩa vụ đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong quá trình hoạt động kinh doanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, trong việc tuân thủ các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đăng ký thời gian bán xăng dầu, các điều kiện tập huấn về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho nhân viên quản lý và người bán hàng chưa được tập huấn và một số đã hết hạn chưa được tập huấn lại.

Để đảm bảo điều kiện về tập huấn các nghiệp vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp hoạt động và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Sở Công Thương đề nghị Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng chưa được tập huấn về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy gửi thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Sở Công Thương để tổng hợp và kết nối với các đơn vị chức năng mở lớp tập huấn theo yêu cầu của Quý doanh nghiệp.

Nếu sau thời gian thông báo này, các đơn vị không có phản hồi thì xem như không có nhu cầu đăng ký tập huấn. Đồng thời, Sở Công Thương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Thông tin phản hồi vui lòng gửi về địa chỉ:  Sở Công Thương – Số 1, đường Thống Nhất, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; hoặc liên hệ, trao đổi trực tiếp với Ông Phan Huy Khánh, qua số điện thoại: 0976.175.457; email: khanhph.sct@haugiang.gov.vn.

Sở Công Thương thông tin đến Quý Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện./.


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 2623
Đã truy cập: 3698364
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.