Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hậu Giang: Phát hành văn bản điện tử có ký số thay thế văn bản giấy từ ngày 01/12/2020

Ngày 30-01-2021

Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh ký ban hành Công văn số 5855/UBND-NC về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Giao diện Hệ thống Quản lý văn bản

        Theo đó, từ ngày 01/12/2020, UBND tỉnh Hậu Giang phát hành văn bản điện tử có ký số trong Hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính nhà nước thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật) theo Danh mục.

        Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử lý văn bản trong Hệ thống Quản lý văn bản của Tỉnh và gương mẫu xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ sơ mật) đảm bảo hiệu quả. Văn bản điện tử gửi, nhận, xử lý trong Hệ thống Quản lý văn bản của Tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia phải đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

       Ngoài ra, UBND tỉnh cũng khuyến khích các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác tham gia thực hiện việc gửi, tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông.


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 432
Đã truy cập: 89517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.