Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Giám sát quản lý an toàn thực phẩm

Ngày 26-08-2020

Ngày 25-8, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng Đoàn giám sát Ban Văn hóa  - Xã hội, HĐND tỉnh, do ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, giai đoạn 2018-2020 tại huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy.

Đoàn giám sát tại thành phố Ngã Bảy.

Đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020. Hai nơi đều đã thành lập các ban chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực này của Trung ương và tỉnh. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở. Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Quan tâm xây dựng những mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tại huyện Châu Thành đã kiểm tra trên 1.450 lượt cơ sở, có 439 cơ sở vi phạm, xử phạt 38 cơ sở với số tiền 26,9 triệu đồng. Thành phố Ngã Bảy đã kiểm tra 1.446 lượt cơ sở, có 253 cơ sở vi phạm, xử phạt 9 cơ sở, số tiền 27 triệu đồng.

Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn trong quản lý về an toàn thực phẩm, nhân lực, kinh phí, thực hiện xử lý vi phạm,... trong khi một số chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn vì lợi nhuận cá nhân bất chấp ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng... Huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy đề xuất với đoàn kiến nghị được bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện công tác quản lý, tăng cường đào tạo, tập huấn, hạn chế luân chuyển cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng lực của cán bộ địa phương quản lý về an toàn thực phẩm; quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa để thực hiện công tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận tại đợt làm việc với hai địa phương, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, đánh giá các ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã quan tâm thực hiện quản lý tương đối tốt về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện, thành, xã, phường, thị trấn. Tiếp tục làm tốt công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Nên quan tâm đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực làm công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương. Đoàn ghi nhận và phản ánh đến cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 89633
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.