Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh để tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và triển khai công tác giải ngân năm 2021. Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt giúp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương gấp rút thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo nội dung Công văn số 206/UBND-NCTH đã được UBND tỉnh ban hành từ ngày 09/02/2021, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thành dứt điểm việc trình kế hoạch phân bổ phần vốn còn lại của năm 2021 đã được HĐND tỉnh thống nhất cho các chủ đầu tư trước ngày 15/3/2021, việc điều chuyển vốn phải hoàn thành trước ngày 30/6/2021; đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết vốn. Đặc biệt lưu ý, ưu tiên tối đa tổ chức đấu thầu qua mạng đạt 70% tổng số gói, 35% tổng giá trị đối với tất cả các gói thầu tư vấn, xây lắp, nhằm tạo sự công khai, minh bạch cũng như tìm kiếm được các nhà thầu có năng lực, uy tín để thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch phân công cán bộ theo dõi từng dự án cụ thể, xem xét kỹ lưỡng năng lực nhà thầu trên mọi phương diện nhân công, ca máy, vật tư…; giám sát chặt nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết, kiên quyết xử lý mạnh những nhà thầu vì những nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ, tuyệt đối không tạm ứng vốn cho nhà thầu đối với những trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng…; thực hiện nghiêm quy định hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng…

Để khắc phục những hạn chế của năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần bố trí tốt nguồn lực con người thực hiện tốt nhiệm vụ, bố trí cán bộ hợp lý theo dõi địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Ngành tài chính, Kho bạc Nhà nước có biện pháp tập huấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán; các cơ quan chuyên môn của Tỉnh quan tâm rút ngắn 1/3 thời gian thẩm định hồ dơ dự án so với quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Định kỳ, ngày 15, 30 hàng tháng, các chủ đầu tư báo cáo kết quả giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh nắm, kịp thời chỉ đạo. Sở Nội vụ sẽ có tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

Nhìn lại năm 2020, thực tế giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đến hết ngày 31/01/2021 đạt 89,98%, cao hơn so với cùng kỳ 11,22% nhưng chưa đạt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Sang năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công do ngân sách nhà nước giao với tổng số tiền hơn 2.800 tỷ đồng, đây là áp lực lớn và nặng nề khi tổng số kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 còn khá cao trên 291 tỷ đồng. Giải pháp chung duy nhất mà tỉnh Hậu Giang thực hiện lúc này là tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán, đấu thầu.., kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn…

An Nhiên


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 109726
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.