Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Các địa phương đang có cấp độ 3 và 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích

Ngày 17-11-2021
Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh có Công văn số 2485/UBND-HCC về việc tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các nơi có cấp độ dịch 3 và 4.
Hậu Giang sẽ tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các nơi có cấp độ dịch 3 và 4

 

Theo đó, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, người dân tập trung đông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã ở các địa phương đang cấp độ 3 và 4. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đóng trên địa bàn ấp, khu vực đang có cấp độ dịch 3 và 4. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã ở các địa phương đang có cấp độ 3 và 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích; sắp xếp giảm 50% số cán bộ công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan (50% còn lại làm việc trực tuyến) và tiếp tục giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích.

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện theo quy định.

 Hữu Trọng (Sở Thông tin và truyền thông). 


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 7
Hôm nay: 2560
Đã truy cập: 4417073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.