Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự khóa XIV

Ngày 15-09-2020

(HG) - Chiều ngày 14-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu phát biểu tiếp thu.

Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Tỉnh ủy bám sát đề cương, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và quá trình biên tập đảm bảo các quy trình biên tập, lấy ý kiến theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Việc phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân, dân chủ trong góp ý văn kiện tối đa, thể hiện qua quá trình tổng hợp ý kiến, Tỉnh ủy rất phấn khởi vì nhận được rất nhiều ý kiến sâu và tâm huyết từ các bộ, ngành Trung ương và các tầng lớp nhân dân. Tính từ khi hướng dẫn xây dựng Đề cương Văn kiện đến nay, Tiểu ban Văn kiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị, gửi dự thảo lấy ý kiến góp ý 16 lần. Riêng Tiểu ban kinh tế - xã hội đã họp và tổ chức hội thảo 8 lần với hơn 24.000 lượt tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh chung với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang sau buổi làm việc.

Đối với đề án nhân sự, căn cứ các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tổ chức  Hội nghị để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Trung ương theo thời gian quy định. Nhìn chung, ngoài chuẩn bị công phu, bài bản, đúng quy trình thì đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới còn đảm bảo lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Phân tích, dự báo những tác động, tiềm năng, lợi thế, lưu ý một số giải pháp tỉnh cần tập trung trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đưa tỉnh phát triển hơn trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và bám sát tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí, cán bộ chủ chốt và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong tỉnh. Điều đó được minh chứng bởi sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu trong việc thực hiện 17/18 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XIII đề ra đều đạt và vượt so kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với chủ đề và phương châm của đại hội được nêu trong báo cáo chính trị. Tuy nhiên, chủ đề khá dài, quá chi tiết nên đề nghị cân nhắc viết ngắn gọn, cô đọng và xúc tích hơn nhưng đảm bảo đầy đủ các thành tố, dễ nhớ, dễ làm. Cần đánh giá, làm rõ hơn những điểm quan trọng trong báo cáo, cốt lõi vào từng phần của nội dung báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cơ bản tán thành với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới được nêu trong báo cáo chính trị. Tuy nhiên, đề nghị Hậu Giang cần cân nhắc, chỉnh sửa lại mục tiêu tổng quát cho rõ ràng, khái quát và ngắn gọn hơn, tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương, rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình, đảm bảo tính khả thi và quan tâm điều chỉnh một số chỉ tiêu văn hóa, xã hội cho phù hợp với mặt bằng chung của cả nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh đã xác định những vấn đề quan trọng, cấp bách nhưng đề nghị Hậu Giang nghiên cứu, bám sát hơn quan điểm chỉ đạo của Trung ương đã nêu trong dự thảo văn kiện và sẽ trình ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó có cơ sở vận dụng linh hoạt các đột phá chiến lược, những định hướng lớn của Trung ương vào tình hình thực tế của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu và trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho tỉnh, nhất là những ý kiến gợi mở về tầm nhìn, tư duy chiến lược, giải pháp để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa sự phát triển của tỉnh lên tầm cao mới. Ông cũng khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

Theo dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu chủ yếu này, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương trong khu vực. Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, tâm huyết vì sự phát triển tỉnh nhà, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN


Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe điện
Ô tô
Xe buýt


Đang online: 2
Hôm nay: 273
Đã truy cập: 43024
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.