van ban du thao - Sở Công Thương

 

Văn bản dự thảo

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

21-02-2023

Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),...

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Lấy ý kiến đối với chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Ngày xuất bản 09-08-2021 Ngày hết hạn 10-08-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045

Ngày xuất bản 02-03-2021 Ngày hết hạn 10-03-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lưới Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045

Ngày xuất bản 03-03-2021 Ngày hết hạn 03-03-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-09-2020 Ngày hết hạn 28-11-2020

download Xem các góp ý
V/v tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày xuất bản 27-07-2020 Ngày hết hạn 10-08-2020

download Xem các góp ý

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 6
Hôm nay: 2588
Đã truy cập: 4417101
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.