van ban du thao - Sở Công Thương

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lưới Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045

Ngày xuất bản 03-03-2021 Ngày hết hạn 03-03-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-09-2020 Ngày hết hạn 28-11-2020

download Xem các góp ý
V/v tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày xuất bản 27-07-2020 Ngày hết hạn 10-08-2020

download Xem các góp ý
V/v góp ý Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hiện trường trên hệ thống Ứng dụng di động (Hau Giang App)

Ngày xuất bản 12-07-2020 Ngày hết hạn 20-07-2020

download Xem các góp ý

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 89498
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.