thong bao - Sở Công Thương

 

Triển khai

Hiển thị văn bản

Văn bản mới

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 8
Hôm nay: 3239
Đã truy cập: 4368991
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.