so do to chuc - Sở Công Thương

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 22-06-2020

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương 
 
1.       Văn phòng;

2.       Thanh tra;

3.       Phòng Quản lý công nghiệp;

4.       Phòng Quản lý thương mại;

5.       Phòng Quản lý Năng lượng

* Đơn vị sự nghiệp công lập

     Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

 

Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe điện
Ô tô
Xe buýt


Đang online: 3
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 42848
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.