email ccvc vc - Sở Công Thương

 

DANH SÁCH EMAIL CBCC

Ngày 08-07-2021
DANH SÁCH HỘP THƯ CÔNG VỤ
1 Huỳnh Thanh Phong Giám đốc phonght.sct@haugiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thậm Phó Giám đốc thamnv.sct@haugiang.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Trường Phó Giám đốc truongnv.sct@haugiang.gov.vn
4 Nguyễn Quốc Toàn Phó Giám đốc toannq.sct@haugiang.gov.vn
5 Ngô Văn Tú Chánh văn phòng tunv.sct@haugiang.gov.vn
6 Huỳnh Thanh Điền Chuyên viên dienht.sct@haugiang.gov.vn
7 Ngô Kiến Lợi Phó Chánh Văn phòng loink.sct@haugiang.gov.vn
8 Võ Huy Cường Phó Chánh văn phòng cuongvh.sct@haugiang.gov.vn
9 Nguyễn Thị Bé Hiếu Kế toán hieuntb.sct@haugiang.gov.vn
10 Nguyễn Kim Huệ Chuyên viên huenk.sct@haugiang.gov.vn
11 Lương Quốc Tính Chuyên viên tinhlq.sct@haugiang.gov.vn
12 Huỳnh Thị Trúc Hương Chuyên viên huonghtt.sct@haugiang.gov.vn
13 Trương Minh Hòa Phó Trưởng phòng hoatm.sct@haugiang.gov.vn
14 Cao Thi Kim Loan Phó Trưởng phòng loanctk.sct@haugiang.gov.vn
15 Phan Huy Khánh Chuyên viên khanhph.sct@haugiang.gov.vn
16 Nguyễn Hoa Vinh Chánh Thanh tra vinhnh.sct@haugiang.gov.vn
17 Huỳnh Thị Như Ngọc phó chánh Thanh tra ngochtn.sct@haugiang.gov.vn
18 Trần Kim Trung Chuyên viên trungtk.sct@haugiang.gov.vn
19 Nguyễn Minh Hiền Trưởng phòng hiennm.sct@haugiang.gov.vn
20 Liễu Như Thủy Phó Trưởng phòng thuyln.sct@haugiang.gov.vn
21 Trần Thị Thu Ánh Chuyên viên anhttt.sct@haugiang.gov.vn
22 Thái Văn Vinh Phó trưởng phòng vinhtv.sct@haugiang.gov.vn
23 Võ Trường Sơn Chuyên viên sonvt.sct@haugiang.gov.vn
24 Trần Vũ Minh Phó Trưởng phòng minhtv.sct@haugiang.gov.vn
25 Tăng Văn Đầy Chuyên viên daytv.sct@haugiang.gov.vn
26 Trần Minh Hải chuyên viên haitm.sct@haugiang.gov.vn
27 Nguyễn Hoài Thanh Phó Trưởng phòng  thanhnh.sct@haugiang.gov.vn
28 Nguyễn Văn Líp Chuyên viên lipnv.sct@haugiang.gov.vn
29 Phạm Văn Phương Trưởng phòng phuongpv.sct@haugiang.gov.vn
30 Nguyễn Tấn Minh Phó trưởng phòng minhnt.sctv@haugiang.gov.vn
31 Đoàn Thanh Phong Chuyên viên phongdt.sct@haugiang.gov.vn
32 Nguyễn Đồng Khởi Chuyên viên khoind.sct@haugiang.gov.vn
33 Lương Văn Kha Chuyên viên khalv.sct@haugiang.gov.vn
34 Mai Thị Tuyết Hương Chuyên viên huongmtt.sct@haugiang.gov.vn
35 Quách Minh Phước Chuyên viên phuocqm.sct@haugiang.gov.vn
36 Duong Minh Châu Chuyên viên chaudm.sct@haugiang.gov.vn
37 Phạm Quốc Ân Trưởng phòng anpq.sct@haugiang.gov.vn
Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
1 Hồ Ngọc Thái Giám đốc Trung tâm thaihn.sct@haugiang.gov.vn
2 Trần Hoàng Bắc Phó Giám đốc TT bacth.sct@haugiang.gov.vn
3 Huỳnh Thanh Trường Phó Giám đốc TT truonght.sct@haugiang.gov.vn
4 Lê Thị Phúc Thanh Trưởng phòng thanhltp.sct@haugiang.gov.vn
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây DANH SACH HOP THU CONG VU SCT 2021.xlsx_20210708153145.xlsx

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 5464
Đã truy cập: 3242593
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.