Hotline - Sở Công Thương

 

Đường dây nóng

Ngày 22-06-2020

LÃNH ĐẠO SỞ:

Giám Đốc Huỳnh Thanh Phong

Điện thoại: 0977997779

Email: phonghtct@gmail.com; phonght.sct@haugiang.gov.vn

P. giám đốc Nguyễn Quốc Toàn

Điện thoại: 0909646747  

Email: quoctoancthg@gmail.com;
toannp.sct@haugiang.gov.vn

P. giám đốc Nguyễn Vũ Trường

Điện thoại: 0985777762 

Email: vutruong7777@gmail.com;
truongnv.sct@haugiang.gov.vn  

P.giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: nvtham.hg@gmail.com;
thamnv.sct@haugiang.gov.vn

LÃNH ĐẠO PHÒNG (BAN)

1. Văn phòng Sở. ĐT: 0293.3878891 

- Ngô Văn Tú -  Chánh Văn phòng (0946178999)
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.
- Liễu Như Thủy – Phó Chánh Văn phòng
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng 
(0939922068)

2. Thanh tra. 

- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
- Huỳnh Thị Như Ngọc - Phó Chánh Thanh tra

3. Phòng Quản lý Công nghiệp. 
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
- Thái Văn Vinh – Phó Trưởng phòng 
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó Trưởng phòng

4. Phòng Quản lý Thương mại: 
- Phạm Quốc Ân – Trưởng phòng

- Trần Vũ Minh - Phó Trưởng phòng

- Tăng Văn Đầy - Phó Trưởng phòng

- Trương Minh Hòa - Phó Trưởng phòng
- Cao Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Quản lý Năng lượng: 

- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Trưởng phòng

6. Trung tâm Khuyến Công & XTTM. 02933.580.345

- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc (0918294812)
- Trần Hoàng Bắc - Phó Giám đốc 
- Đặng Thị Hồng Anh - Phó Giám đốc 
- Lê Thị Phúc Thanh - Phó Giám đốc
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 518
Đã truy cập: 109632
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.