Hotline - Sở Công Thương

 

Đường dây nóng

Ngày 22-06-2020

BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG:

Giám Đốc Huỳnh Thanh Phong

Điện thoại: 0977997779

Email: phonghtct@gmail.com; phonght.sct@haugiang.gov.vn

P. giám đốc Nguyễn Quốc Toàn

Điện thoại: 0909646747  

Email: quoctoancthg@gmail.com;
toannp.sct@haugiang.gov.vn

P. giám đốc Nguyễn Vũ Trường

Điện thoại: 0985777762 

Email: vutruong7777@gmail.com;
truongnv.sct@haugiang.gov.vn  

P.giám đốc NguyễnVănThậm

Điện thoại: 0918026209

Email: nvtham.hg@gmail.com;
thamnv.sct@haugiang.gov.vn

**Văn phòng Sở
- Ngô Văn Tú -  Chánh Văn phòng (0946178999)
 Email: tunv.sct@haugiang.gov.vn
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng.
 Email: loink.sct@haugiang.gov.vn
- Liễu Như Thủy – Phó Chánh Văn phòng
Emai: thuyln.sct@haugiang.gov.vn
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng (0939922068)
 Email: cuongvh.sct@haugiang.gov.vn

**Thanh tra. 
- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra (0939007337)
 Email: vinhnh.sct@haugiang.gov.vn

**Trung tâm Khuyến Công & XTTM. 
- Hồ Ngọc Thái - Giám đốc (0918294812)
Email: thaihn.sct@haugiang.gov.vn

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 4934
Đã truy cập: 3242086
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.