chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4274 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
436/SCT-VP 29/03/2023 Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của 08 địa phương quý I năm 2023
435/SCT-VP 29/03/2023 V/v gia hạn thời gian xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Công Thương
62/BC-SCT 28/03/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phát triển công nghiệp
432/SCT-QLNL 28/03/2023 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
431/SCT-VP 28/03/2023 Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06
430/SCT-TT 28/03/2023 V/v cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo và Hội đồng Cố vấn
429/SCT-QLCN 27/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 153-CTr/TU ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
428/SCT-QLCN 27/03/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1694/BCT-CTĐP ngày 24/3/2023 của Bộ Công Thương về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
427/SCT-QLCN 27/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
426/SCT-TT 27/03/2023 V/v triển khai thực hiện văn bản.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 8
Hôm nay: 2642
Đã truy cập: 4417154
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.