Công khai tài chính - Sở Công Thương

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3275 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1331/SCT-VP 30/09/2022 V/v góp ý kiến dự thảo quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050
1330/SCT-QLTM 30/09/2022 V/v đăng ký lịch làm việc
(huyện Phụng Hiệp)
1328/SCT-QLCN 30/09/2022 V/v phúc đáp Công văn số 2518/STC-HCSN ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài chính về việc ý kiến nguồn kinh phí tham gia triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh
1327/SCT-QLTM 30/09/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 259/TTr-BCĐ.NTM ngày 20/9/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG NTM huyện Phụng Hiệp.
153/BC-SCT 30/09/2022 Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
(tháng 9 năm 2022)
1325/SCT-QLCN 29/09/2022 Gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022
1324/SCT-QLCN 29/09/2022 Phối hợp đề xuất nội dung, mức chi xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với một số nội dung thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, từ nguồn vốn sự nghiệp
1323/SCT-VP 29/09/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học và thu hút nguồn nhân lực năm 2023
1322/SCT-VP 29/09/2022 V/v triển khai thực Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
1320/SCT-QLCN 29/09/2022 V/v báo cáo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuẩn bị kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2019 - 2021

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 4775
Đã truy cập: 3241933
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.