Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Thủ tục hành chính thực hiện qua Bưu điện
  Thủ tục hành chính tra kết quả qua đường Bưu điện

 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhậnhồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

TẢI NỘI DUNG KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 463/QĐ-UBND

STT

Tên thủ tục hành chính

 Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

 Không t/h qua dịch vụ bưu chính

A

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 X

I

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 

 X

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

Chi tiết

 X

II

 Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

 X

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Chi tiết

 X

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

 X

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Chi tiết

 X

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Chi tiết

 X

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Chi tiết

 X

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Chi tiết

 X

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Chi tiết

 X

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Chi tiết

 X

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Chi tiết

 X

III.

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

 

 X

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Chi tiết

 X

IV.

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

 

 X

1

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

2

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

3

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

4

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Chi tiết

 X

V.

Lĩnh vực Điện

 

 X

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Chi tiết

 X

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

Chi tiết

 X

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

Chi tiết

 X

4

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

Chi tiết

 X

5

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Chi tiết

 X

6

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Chi tiết

 X

7

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Chi tiết

 X

8

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

Chi tiết

 X

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Chi tiết

 X

VI.

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

 

 X

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chi tiết

 X

VII

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

 

 X

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 X

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 X

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 X

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 X

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

 X

VIII

Lĩnh vực Dầu khí

 

 X

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Chi tiết

 X

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Chi tiết

 X

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

Chi tiết

 X

IX.

Lĩnh vực Hóa chất

 

 X

1

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

2

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

3

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

8

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Chi tiết

 X

10

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Chi tiết

 X

11

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Chi tiết

 X

12

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Chi tiết

 X

13

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Chi tiết

 X

14

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Chi tiết

 X

X.

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

 X

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

 

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

         X

 

3

Thông báo thực hiện khuyến mại

X

 

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

X

 

5

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Chi tiết

 X

XI.

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

 

 X

1

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

X

 

2

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

X

 

3

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

XII.

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 X

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Chi tiết

 X

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

 X

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

 X

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 X

13

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Chi tiết

 X

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Chi tiết

 X

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Chi tiết

 X

19

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Chi tiết

 X

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Chi tiết

 X

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Chi tiết

 X

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Chi tiết

 X

27

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Chi tiết

 X

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

30

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

31

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

34

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

35

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Chi tiết

 X

36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Chi tiết

 X

37

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Chi tiết

 X

38

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Chi tiết

 X

39

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Chi tiết

 X

40

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

42

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

43

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

44

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Chi tiết

 X

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Chi tiết

 X

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Chi tiết

 X

47

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Chi tiết

 X

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

51

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Chi tiết

 X

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Chi tiết

 X

53

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Chi tiết

 X

54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Chi tiết

 X

55

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Chi tiết

 X

XIII

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 X

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Chi tiết

 X

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Chi tiết

 X

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Chi tiết

 X

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Chi tiết

 X

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

6

Cấp lại Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Chi tiết

 X

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết

 X

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết

 X

XIV

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

 

 X

1

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

Chi tiết

 X

2

Cấp Thông báo xác nhận công bố sản phẩm nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Chi tiết

 X

3

Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Chi tiết

 X

XV.

Lĩnh vực Giám định thương mại

 

 X

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chi tiết

 X

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Chi tiết

 X

XVI

Lĩnh vực Năng lượng

Chi tiết

 X

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Chi tiết

 X

B.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 X

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

 X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

 X

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

 X

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Chi tiết

 X

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

 X

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

 X

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

 X

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

 X

C.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

 X

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Chi tiết

 X

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Chi tiết

 X

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Chi tiết

 X

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com