Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Thông tin Quy hoạch, Kế hoạch
V/v công bố quy hoạch LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng)

Ngày 28/7/2017 Sở Công Thương ban hành Công văn số 808/SCT-KHTCTH về việc công bố Quy hoạch LPG

Kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang 2016 - 2020

Kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2016 - 2020

Bản đồ quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đến năm 2020

Xem bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2025

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com