Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Thông tin Tuyển dụng Viên chức
03/TB-HĐXTVC

Kết quả xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2017

12/TB-SCT tuyển dụng viên chức 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2017

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com