Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Góp ý; Dự thảo
1167/SCT-KH-TC-TH

V/v lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu ngành Công Thương năm 2018 cho huyện, thị xã, thành phố

879/SCT-KTATMT

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa ứng, phó sự cố hóa chất cấp tỉnh

Kế hoạch Tổ chức mitting

Tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Đinh dậu 2017

Mẫu biểu tự chấm điểm 2016 [5/12/2016]
Dự thảo Kế hoạch phát triển TMĐT 2017 - 2020 [13/6/2016]
Kế hoạch XTTM năm 2015 [8/12/2014]
Quyết định (dự thảo) [29/9/2014]
Quy chế Phối hợp quản lý cấp phép đầu tư xây dựng .. [15/4/2013]
Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com