Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Góp ý; Dự thảo
879/SCT-KTATMT

Ngày cập nhập:  19/9/2017

           Kính gửi:      Các Sở, ngành tỉnh

          Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất.

          Căn cứ Công văn số 3767/VP.UBND-KTN ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Để đảm bảo nội dung Hội thảo Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh sắp tới đạt hiệu quả cao. Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi góp ý Dự thảo Kế hoạch về Sở Công Thương trước ngày 08/9/2017 để Sở Công Thương tổng hợp hoàn chỉnh Kế hoạch trước khi tổ chức Hội thảo.

 (Ngày 03/8/2017 Sở Công Thương đã gửi Công văn số 816/SCT-KTATMT về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa ứng, phó sự cố hóa chất cấp tỉnh và Dự thảo Kế hoạch cho các đơn vị).

          Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.           
In bài này   Quay lại

Kế hoạch Tổ chức mitting [17/2/2017]

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 .. [9/2/2017]

An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Đinh dậu 2017 [9/1/2017]

Mẫu biểu tự chấm điểm 2016 [5/12/2016]

Dự thảo Kế hoạch phát triển TMĐT 2017 - 2020 [13/6/2016]

Kế hoạch XTTM năm 2015 [8/12/2014]

Quyết định (dự thảo) [29/9/2014]

Quy chế Phối hợp quản lý cấp phép đầu tư xây dựng .. [15/4/2013]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com