Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Góp ý; Dự thảo
Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày cập nhập:  9/2/2017

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư HĐND Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

1. Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

2. Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. (Phụ lục)

3. Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2017 - 2020.

4. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2015. 

5. Nghị quyết  số 17/NQ-HĐND về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.

6. Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về việc thông qua nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2017 - 2020.

7. Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Quy định về nội dung chi, mức chi kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

8. Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (Phụ lục 1,2,4,6; Phụ lục 3,5)

9. Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục công trình, dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh năm 2017.

10. Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hậu Giang.

11. Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về chính sách, chế độ chi tiêu ngành giáo dục và đào tạo; chính sách hỗ trợ học sinh ở xã đặc biệt khó khăn và sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lựctrên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

12. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc điều chỉnh biên chế công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2017.

13. Nghị quyết  số 19/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017./.


In bài này   Quay lại

An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Đinh dậu 2017 [9/1/2017]

Mẫu biểu tự chấm điểm 2016 [5/12/2016]

Dự thảo Kế hoạch phát triển TMĐT 2017 - 2020 [13/6/2016]

Kế hoạch XTTM năm 2015 [8/12/2014]

Quyết định (dự thảo) [29/9/2014]

Quy chế Phối hợp quản lý cấp phép đầu tư xây dựng .. [15/4/2013]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com