Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Thương Mại
  Lĩnh vực Thương mại dịch vụ du lịch

TT
Tên dự án
Dự kiến
quy mô
Vốn
 (Triệu USD)
Đối tác tỉnh
Hậu Giang
1
Trung tâm thương mại tỉnh HG
210 ha
15
Sở Công Thương
2
Dự án Siêu thị vải trung tâm
0,5 ha
3
Sở Công Thương
3
Dự án chợ đầu mối nông sản
20 ha
7-5
Sở Công Thương
4
 Du án Tổng kho lương thực
 200 tại các huyện, thị xã
 5
Sở Công Thương
 
 
 
 
 
 
 

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com