Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hậu Giang tiềm năng đầu tư và phát triển

Ngày cập nhập:  28/11/2016

                                      

Kính gửi:

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công nghiệp – Cục Xúc tiến thương mại

 

Căn cứ Công văn số 8961/BCT-XTTM ngày 23 tháng 09 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc xây dựng cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 3318/VP.UBND-KT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam,

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp các thông tin như sau:

- Biểu mẫu thông tin chung về Hậu Giang;

- Quyển “Hậu Giang tiềm năng đầu tư và phát triển” được in vào 07/2016;

- Danh mục gồm 07 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và 07 bảng mô tả chi tiết từng dự án.

- Đồng thời gửi file mềm qua mail các văn bản liên quan đến ưu đãi đầu tư như Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2007, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2007, Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2015, Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015, đường dẫn xem và tải xuống video giới thiệu tiềm năng đầu tư của tỉnh Hậu Giang và một số hình ảnh liên quan.

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang kính gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công nghiệp – Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp./.


Tải tệp nội dung tổng hợp
In bài này   Quay lại

1280/SCT-QLCN [16/11/2016]

925/SCT-KH-TC-TH [7/9/2016]

924/SCT-KH-TC-TH [7/9/2016]

904/SCT-KH-TC-TH [31/8/2016]

781/SCT-KH-TC-TH [26/7/2016]

23/TB-SCT [20/1/2016]

23/QĐ-SCT [20/1/2016]

32/2015/QĐ-UBND [26/11/2015]

853/SCT-KHTC [3/10/2015]

768/SCT-VP [11/9/2015]

650/SCT-VP [13/8/2015]

489/SCT-VP [6/8/2015]

Số: 12/KH-SCT [21/7/2015]

15/KH-SCT [21/7/2015]

353/SCT-QLCN [22/5/2015]

336/SCT-VP [15/4/2015]

392/QĐ-UBND [25/3/2015]

200/SCT-VP [16/3/2015]

190/SCT-VP [12/3/2015]

185/SCT-VP [10/3/2015]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com