Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
  Thông tin Lãnh đạo
  Ban Lãnh đạo Sở Công Thương

Sở Công Thương Hậu Giang
- Địa chỉ: số 01, Đường Thống Nhất, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
- Điện Thoại: 07113.878891
- Email: congthuonghg@gmail.com (email chỉ để tổng hợp & tham khảo; đề nghị Văn bản gởi đến cần có đóng dấu của Đơn vị)
- Website: http://socongthuong.haugiang.gov.vn

Ban Giám đốc Sở Công Thương

- Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công Thương
- Huỳnh Thanh Hoàng – Phó Giám đốc (Phụ trách Xuất nhập khẩu, Hợp tác Quốc tế,...)
- Võ Văn Thắng – Phó Giám đốc (Phụ trách Công Nghiệp)
- Nguyễn Văn Thậm – Phó Giám đốc (Phụ trách Thương mại)

Lãnh đạo phòng (ban); Đơn vị thuộc Sở Công Thương Hậu Giang:
* Văn phòng: 07113.878891
- Hồ Ngọc Thái - Chánh Văn phòng
- Lê Thị Phúc Thanh - Phó Chánh Văn phòng
- Ngô Kiến Lợi - Phó Chánh Văn phòng
- Võ Huy Cường - Phó Chánh Văn phòng

* Phòng Thanh tra: 07113.878011
- Nguyễn Hoa Vinh - Chánh Thanh tra
- Trần Văn Dự - Phó Chánh Thanh tra

* Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường: 07113.582101
- Thái Văn Vinh– Trưởng phòng
- Huỳnh Thanh Diệu - Phó Trưởng phòng

* Phòng Kế hoạch Tài chính: 07113. 878893
- Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng
- Đặng Thị Hồng Anh - Phó Trưởng phòng
- Liễu Như Thủy - P. Trưởng phòng

* Phòng Hợp tác Quốc tế: 07113.878266
- Ngô Văn Tú - Trưởng phòng
- Tăng Văn Đầy - Phó Trưởng phòng

* Phòng Quản lý Công nghiệp.  ĐT: 07113.3583435
- Trần Vũ Minh - Trưởng phòng
- Nguyễn Hoài Thanh - Phó trưởng phòng

* Phòng Quản lý Thương mại: 07113.878906
- Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng phòng
- Trương Minh Hòa - Phó trưởng phòng
- Cao Thị Kim Loan - Phó Trưởng phòng

* Phòng Quản lý Năng lương: 07113.878978
- Phạm Văn Phương - Trưởng phòng

* Chi cục Quản lý Thị trường Hậu Giang : 07113.870392
- Phan Văn Chính - Chi cục trưởng CCQLTT
- Trần Thanh Bình - Phó Chi cục trưởng CCQLTT
- Trần Thị Đẹp - Phó Chi cục trưởng CCQLTT
- Nguyễn Văn Bé Tư - Phó Chi cục trưởng CCQLTT


* Trung Tâm Xúc tiến Thương mại: 07113.583678 - Website: http://xttm.haugiang.gov.vn
- Huỳnh Anh Khoa - Phó Giám đốc
- Trần Hoàng Bắc - Phó Giám đốc
- Huỳnh Thị Như Ngọc – Phó Giám đốc


* Trung tâm Khuyến Công & TVPTCN: 07113.580345
- Phạm Quốc Ân – Giám đốc
- Nguyễn Tấn Minh - Phó Giám đốc
- Huỳnh Thanh Trường - Phó Giám đốc

Thông tin đang cập nhật:  6/2017

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com