Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Hoạt động Ngành
Tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày cập nhập:  22/9/2017


                                Ảnh: Khai giảng lớp tập huấn

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017;

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng thương hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2017, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm đưa công tác hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phấn đấu đưa nền kinh tế tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững theo hướng hội nhập quốc tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh, hạn chế tối đa những tác động bất lợi và khai thác triệt để những cơ hội do Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06/2016/NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng và các nội dung, chính sách của Nhà nước, các chương trình hành động, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác hội nhập kinh tế quốc tế được tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp được chặt chẽ, thường xuyên, liên tục; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Đối tượng:

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung thực hiện:

- Tuyên truyền quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và lãnh đạo doanh nghiệp về các chính sách, đường lối đối ngoại, cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập trong giai đoạn mới của đất nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng.

- Tăng cường công tác thông tin và phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước theo hướng phù hợp với các yêu cầu, cam kết quốc tế; tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trong các dự án, tham gia khảo sát đầu tư, hợp tác thương mại trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm, số lượng học viên và kinh phí thực hiện:

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III/2017

- Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (thuê Hội trường).

- Thành phần và số lượng học viên, bao gồm:

+ Thành viên Ban Hội nhập kinh tế tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phóng viên báo, đài: 130 học viên.

+ Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 70 học viên.

+ Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách địa phương.

III. Tổ chức thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện lớp tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng thương hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. (VP)

 
In bài này   Quay lại

102 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 .. [19/9/2017]

Trên 350 gian hàng tham gia hội chợ [14/9/2017]

Đại hội Chi bộ I [9/8/2017]

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm [20/7/2017]

thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh .. [14/7/2017]

Tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, .. [30/6/2017]

Hấp lực thương mại - dịch vụ ở Hiệp Thành [17/6/2017]

Cần quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm trong quản lý .. [11/6/2017]

test [6/6/2017]

Tìm đầu ra cho nông sản sạch [6/6/2017]

Còn nhiều chợ văn minh... thiếu chuẩn [24/5/2017]

Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ Xúc tiến thương .. [12/5/2017]

Từng bước xây dựng khung chính sách cơ bản nhất để .. [17/4/2017]

Mít tinh hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng .. [9/3/2017]

Công bố Quyết định về công tác tổ chức [15/2/2017]

Ngành Công Thương đặt quyết tâm thực hiện thắng lợi .. [6/2/2017]

Hội nghị CBCCVC năm 2016 [27/12/2016]

Triển khai thông báo nhanh [30/11/2016]

Bộ trưởng Công Thương trả lời chất vấn trước Quốc hội [15/11/2016]

Hàng Việt vào mùa [2/9/2016]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com