Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Tin trong tỉnh
Hoạt động ngành

Ngày cập nhập:  6/10/2017

800x600

 A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NGÀNH CÔNG THƯƠNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

          I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu ngành Công Thương

          1. Về Công nghiệp

          1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp:

 - Tính theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện tháng 09 năm 2017 được 2.173,41 tỷ đồng, tăng 10,35% so với tháng trước và tăng 17,65% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng được 16.308,04 tỷ đồng tăng 11,54% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72,85% so với kế hoạch năm.

 - Tính theo giá thực tế ước thực hiện tháng 09 năm 2017 được 2.797,124 tỷ đồng, tăng 10,31% so với tháng trước và tăng 18,03% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng được 20.955,69 tỷ đồng tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước và đạt 74,57% so với kế hoạch năm.

 1.2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (ước sản lượng 9 tháng đầu năm 2017):

Sản lượng thủy sản đông lạnh ước được 38.559,19 tấn, tăng 5,83% so với cùng kỳ; nước mắm ước được 1.989,59 nghìn lít, tăng 3,37% so cùng kỳ; gạo xay xát ước được 2.197,00 nghìn tấn, tăng 1,72% so với cùng kỳ; thức ăn gia súc ước thực hiện được 165.237,69 tấn, tăng 24,28% so cùng kỳ; đường mật các loại ước được 1.024,16 tấn, tăng 25,26% so với cùng kỳ; đường kết các loại ước được 84.123,00 tấn, tăng 14,52% so với cùng kỳ; bánh kẹo các loại ước được 3.176,50 tấn, tăng 27,56% so cùng kỳ; nước đá ước được 363.641,85 tấn, tăng 0,82% so cùng kỳ; quần áo may sẵn ước được 498,88 nghìn cái, tăng 6,85% so cùng kỳ; mũi giày da ước được 13.752,60 nghìn đôi, tăng 26,89% so cùng kỳ; gỗ xẻ các loại ước được 63,29 nghìn m3, tăng 6,80% so cùng kỳ; gạch nung ước được 2.561,59 nghìn viên, tăng 1,04% so cùng kỳ; nông cụ cầm tay ước được 151,39 nghìn cái, tăng 5,29% so cùng kỳ; nước máy sản xuất ước được 6.873,87 nghìn m3, tăng 7,18% so cùng kỳ; rượu bia các loại ước được 51.118,56 nghìn lít, giảm 7,11% so cùng kỳ.

1.3. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đạt 99,58% tương đương 193.220 hộ có điện sử dụng/194.035 tổng số hộ dân, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 0,03% và đạt 100% kế hoạch năm.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 98,46% tương đương 191.047 hộ có điện sử dụng/194.035 tổng số hộ dân, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 0,12% và đạt 100% kế hoạch năm.

          2. Hoạt động thương mại

          2.1. Hoạt động nội thương:

Nhìn chung , 9 tháng đầu năm 2017, thị trường hàng hoá - dịch vụ trong tỉnh ổn định. Giá cả thị trường được kiểm soát tốt, tuy giá có tăng hoặc giảm ở một số mặt hàng nhưng mức độ biến động không lớn. Nhìn chung, đến thời điểm này chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không phát sinh.

Tuy nhiên, nhóm mặt hàng nhiên liệu được điều chỉnh nhiều lần do chịu sự tác động bởi thị trường thế giới và khu vực, giá xăng dầu được điều chỉnh 17 lần (08 lần giảm, 09 lần tăng), hiện tại giá xăng xăng RON 95 là 18.490đ/lít, xăng RON 92 là 17.790đ/lít, xăng E5 RON 92 là 17.530đ/lít, dầu Điêzen 0,05S là 13.950đ/lít, dầu hỏa là 12.540đ/lít; giá gas điều chỉnh 09 lần (06 lần tăng, 03 lần giảm), hiện tại giá gas của các công ty có giá bán ra ở mức trung bình là 285.000đ - 300.000đ/bình loại 12kg; giá heo hơi giảm sâu từ trước đến nay từ 40-45% và có sự chuyển biến trở lại gần 2 tháng nay, hiện giá heo từ 33.000-35.000 đồng/kg; giá mặt hàng bia, rượu, lương thực giữ mức ổn định. Giá vàng không ổn định, tăng giảm thất thường theo thị trường chung; hiện tại vàng SJC mua vào 3.660.000đ/chỉ, bán ra 3.675.000đ/chỉ; vàng 9999 mua vào 3.605.000đ/chỉ, bán ra 3.655.000đ/chỉ; giá đô la Mỹ mua vào 22.680đ/USD, bán ra 22.760đ/USD.

- Ước thực hiện tháng 9/2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ được 2.722,63 tỷ đồng, tăng 4,79% so với tháng trước và tăng 8,25% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa được 1.987,24 tỷ đồng, tăng 4,39% so với tháng trước và tăng 7,92% so với cùng kỳ;

+ Doanh thu ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch) được 261,05 tỷ đồng, tăng 8,21% so với tháng trước và tăng 6,99% so với cùng kỳ;

+ Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch được 474,34 tỷ đồng, tăng 4,66% so với tháng trước và tăng 10,43% so với cùng kỳ.

- Lũy kế 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 24.247,91 tỷ đồng, tăng 4,91% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,42% so với kế hoạch. Trong đó:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 17.677,04 tỷ đồng, tăng 5,08% so với cùng kỳ.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 2.309,04 đồng, tăng 4,22% so với cùng kỳ.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 4.264,83 tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ.

Với số liệu trên cho thấy, tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ trong 9 tháng năm 2017 không cao. Diễn biến về giá cả của một số nhóm hàng thực phẩm xuống thấp trong thời gian qua, tình trạng được mùa mất giá và ngược lại vẫn còn diễn ra đã ảnh hưởng đến thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân. Diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ sở hạ tầng giao thông chưa được cải thiện tốt ở nhiều địa bàn nông thôn đã gây khó khăn cho việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, các địa điểm vui chơi, giải trí lành mạnh còn thiếu về cơ sở vật chất và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu:

Ước thực hiện tháng 9 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 97,059 triệu USD, bằng 91,45% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 68,02%. Chia ra:

+ Xuất khẩu ước thực hiện được 71,027 triệu USD, bằng 102,13% so với tháng trước và tăng 67,46% so với cùng kỳ năm trước

+ Nhập khẩu ước thực hiện được 26,032 triệu USD, bằng 71,14% so với tháng trước và tăng 69,57% so với cùng kỳ năm trước.

Ước thực hiện 9 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 761,578 triệu USD, tăng 38,79% so với cùng kỳ năm trước và đạt 109,11% so với kế hoạch năm. Chia ra:

+ Xuất khẩu ước thực hiện được 481,612 triệu USD, tăng 40,71% so với cùng kỳ và đạt 96,71% kế hoạch năm.

+ Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,775 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 57,34% và so với kế hoạch năm đạt  25,17%.

+ Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 42,868 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 111,25% và so với kế hoạch năm đạt 65,95%.

+ Nhập khẩu ước thực hiện được 233,323 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 144,63% và so với kế hoạch năm vượt 94,44%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất trực tiếp hàng hóa tăng so với tháng trước là do hiện nay tình hình thị trường đang có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để các Doanh nghiệp thực hiện gia tăng hoạt động xuất khẩu. Nhờ có các chính sách và sự can thiệp điều tiết kịp thời của các ngành chức năng mà hiện nay tình hình thị trường xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đã tương đối ổn định. Thời điểm hiện tại, mặc dù mặt hàng xuất khẩu Tôm chủ lực còn đang đối mặt với mức đánh thuế chống bán phá giá cao nhưng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm Tôm chế biến các loại của người dân ở các nước nhập khẩu lại đang có xu hướng gia tăng, điển hình là thị trường Mỹ và các nước EU có mức tiêu thụ lớn. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong khi nguồn nguyên liệu chế biến đang thiếu hụt. Do đó, dự đoán trong thời gian tới sản lượng hàng hóa cung ứng có thể sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng (cầu sẽ vượt cung). Điều này sẽ khiến giá xuất khẩu có thể tăng đáng kể, góp phần tăng giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Nhìn chung, tình hình xuất, nhập khẩu 9 tháng năm 2017 tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ yểu trên địa bàn vẫn ổn định không thay đổi nhiều. Thủy sản vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu chung của toàn tỉnh (chiếm 63,10 %).

          II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH

          1. Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch

Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch, như: Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch Khảo sát lựa chọn địa điểm bán hàng thực hiện chương trình xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017; Kế hoạch Phát động thi đua - khen thưởng năm 2017; Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2017; Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2017;  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch Xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực ngành Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Ngành Công Thương Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch Chuẩn bị nội dung tham gia Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam lần IV và Hội nghị Khuyến công Vùng năm 2017; Kế hoạch Kiểm tra Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2017; Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang năm 2017; Kế hoạch phương án dự trữ các mặt hàng thiết yếu theo Kế hoạch số 26/KH-CBĐ ngày 07/03/2017 của Ban Chỉ đạo công tác đặc biệt; Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động điện lực về sử dụng điện, an toàn điện và bảo vệ hành lang công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của ngành Công Thương giai đoạn 2017-2018.

* Tiến độ triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án xây dựng cơ bản:

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035: đã công bố trình Hội đồng thẩm định và tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời trình phê duyệt quyết toán Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2010;

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025: Đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch đến các sở, ban, ngành và địa phương; đã được UBND tỉnh phê duyệt; đang chuẩn bị hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án.

- Triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Dự án sửa chữa và nâng cấp mái nhà công trình Trụ sở làm việc Sở Công Thương: Đang theo dõi tiến độ thực hiện của đơn vị thi công.

- Dự án Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đang thực hiện các thủ tục đề nghị phê duyệt quyết toán và giải ngân nợ tồn đọng cho đơn vị thi công.

          2. Quản lý Công nghiệp

          2.1. Công tác Quản lý công nghiệp:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Tham gia tiếp xúc doanh nghiệp tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy.

- Lựa chọn Hợp tác xã kiểu mới điển hình theo Đề án số 07/ĐA-MTTW-BTT ngày 09/8/2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng nhu cầu hỗ trợ phát triển HTX năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

- Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

2.2. Tình hình thu hút đầu tư trong Khu, Cụm công nghiệp:

  Lũy kế đến ngày 15/9/2017 các khu, cụm công nghiệp đã thu hút được 65 nhà đầu tư, với 73  dự án đầu tư. Hiện có 50 dự án đi vào hoạt động, có 06 dự án nước ngoài, với tổng mức thu hút đầu tư trong nước là 67.886,8 tỷ đồng và ngoài nước là 763,7 triệu USD, Tổng vốn triển khai dự án đầu năm đến nay 3.795 tỷ đồng (trong đó có 45 triệu USD). với tổng số lao động đang làm việc tại các Khu, Cụm công nghiệp hơn 22.836 lao động, chiếm 69% lao động tại các doanh nghiệp toàn tỉnh. Trong đó:

- Các Cụm CN – TTCN do UBND thị xã, thành phố quản lý: Đã thu hút được 25 NĐT, với 26 dự án, có 18 dự án đi vào hoạt động (trong đó có 02 DN nước ngoài), với tổng vốn đầu tư là 1.458,8 tỷ đồng, thu hút 3.836 lao động.  

- Ban Quản lý các Khu CN quản lý: Có 02 Khu, 04 Cụm CNTT thu hút được 40 NĐT thực hiện 47 dự án. Tổng mức thu hút đầu tư trong nước 66.428 tỷ VNĐ và tổng mức thu hút đầu tư nước ngoài 763,7 triệu USD. Tổng vốn triển khai dự án đầu năm đến nay 3.795 tỷ đồng (trong đó có 45 triệu USD), có 04 doanh nghiệp nước ngoài.

Hiện có 32 DN hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN-CCNTT của tỉnh với tổng số lao động là 18.588 lao động và nhu cầu của DN đến cuối năm cần thêm khoảng 6.000 lao động;

2.3. Công tác Kỹ thuật an toàn và Môi trường

- Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 55 giấy; Tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 17 đợt và cấp Giấy xác nhận an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 397 giấy; Tổ chức kiểm tra, cấp 04 Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm và cấp Giấy huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các Công ty, xí nghiệp hoạt động hóa chất: 77 giấy. Tiếp nhận hồ sơ xin hội thảo phân bón của các tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ: 57 hồ sơ; Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ của các Công ty sản xuất, nhập khẩu phân bón: 21 hồ sơ.

 - Tham gia Đoàn xác minh việc kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 - Tham gia 03 Hội đồng đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày thể thao” do Công ty  TNHH Lạc Tỷ II làm chủ đầu tư; dự án “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”; dự án “Khu dân cư thương mại chợ Cầu Trắng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp”.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng Kế hoạch tham dự Hội nghị và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; In ấn bản cam kết an toàn thực phẩm phát cho Phòng kinh tế; Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cho việc ký kết an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 và ký cam kết đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Tham gia 02 đợt kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp “Tết Nguyên đán”, “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” và Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm về Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

- Phối hợp Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh  kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại 02 cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc ngành Công Thương tại huyện Long Mỹ, Vị Thủy.

 2.4. Công tác quản lý năng lượng

        - Thẩm định 11 hạng mục công trình điện.

 - Về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, đến nay đã xác nhận cho 51/54 xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Còn lại 03 xã chưa đạt tiêu chí số 4 là: Xã Bình Thành, huyện Phụng Hiêp; xã Xà Phiên và xã Lương Nghĩa thuộc huyện Long Mỹ.

- Tham mưu: Trình UBND tỉnh về việc thống nhất vị trí trạm biến áp 220kVA Châu Thành và đấu nối đường dây 220kV vào trạm biến áp; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương án cung cấp điện năm 2017 trong trường hợp mất cân đối cung cầu; thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện năm 2017; trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trình UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017; trình UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí ngân sách đầu tư phần đường dây trung hạ áp và trạm biến áp phục vụ các trạm bơm điện năm 2017; danh mục công trình thực hiện đầu tư của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia năm 2017; danh mục công trình thực hiện đầu tư của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang năm 2017.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Hậu Giang thống kê, rà soát các tuyến chưa có điện, các tuyến chưa đủ điều kiện cấp điện cần được đầu tư.

- Theo dõi tình hình tỉnh ứng vốn cho ngành điện để đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi tiến độ đầu tư xây dựng công trình điện của Công ty Điện lực Hậu Giang theo dự án 2081; tuyên truyền an toàn điện, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, tiết kiệm điện, vi phạm sử dụng điện và dịch vụ khách hàng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và kiểm tra các tuyến điện đầu tư tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Khảo sát và lập phương án đầu tư ưu tiên cấp điện các tuyến chưa có điện, bức xúc trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

- Triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí điện năng; đề nghị Công ty Điện lực Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn; phối hợp với Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong mùa mưa bão.

2.5. Công tác Khuyến công và Phát triển công nghiệp

* Công tác Khuyến công:

Năm 2017, Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia cho tỉnh Hậu Giang là: 800.000.000 đồng với 04 đề án Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã ký hợp đồng với 03 cơ sở tiến hành thực hiện các Đề án.

UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương là: 419.000.000 đồng với 05 đề án Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và 01 cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã ký hợp đồng với 03 cơ sở tiến hành thực hiện các Đề án.

- Thẩm định trình Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia bổ sung (đợt 1) năm 2017 với tổng kinh phí là:  650.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng) trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 200 triệu đồng.

- Thẩm định trình Bộ Công Thương Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 gồm 03 đề án, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 600 triệu đồng.

- Tham gia Hội chợ “Festival quốc tế Nông nghiệp Vùng ĐBSCL” tại TP. Cần Thơ từ ngày 08/3-14/3/2017; Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017; Hội chợ Xúc tiến Thương mại tại tỉnh Hậu Giang. Vận động doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017; Gửi hồ sơ 02 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Kết quả có 01 sản phẩm đạt giải (Xe nấu và tưới nhựa đường vận hành của hộ kinh doanh Nguyễn Hiếu Trung tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). Xây dựng Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 gửi các thành viên Hội đồng bình chọn góp ý và ban hành.

* Tư vấn phát triển công nghiệp: 

- Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 04 công trình: Thiết kế di dời đường dây hạ thế tại cống Ba Voi; Thiết kế di dời Cơ sở lò rèn Tư Nhiều (Tân); Thiết kế  công trình đường dây trung áp 03 pha và TBA 3x15kVA cho Chi nhánh Công ty TNHH tập đoàn đầu tư Hoa Sen; Thiết kế nâng cấp TBA 3x25VA lên TBA 160kVA tại kênh Tiểu Đoàn.

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán 02 công trình: Thiết kế hệ thống chiếu sáng thuộc công trình Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng (Đường ô tô về xã Tân Phú Thạnh); Thiết kế đường dây trung áp và TBA cấp điện cho các trạm bơm điện thuộc kênh Hai Thước và kênh Ô Môi thuộc xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Công tác thẩm tra 02 công trình: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Hệ thông chiếu sáng Khu đô thị mới thị xã Ngả Bảy, tỉnh Hậu Giang; Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình: Di dời nhà máy xay xát hộ Ông Nguyễn Văn Bến tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Các công tác khác: Nghiệm thu đóng điện công trình: Xây dựng đường dây trung hạ áp & TBA cấp điện khu vực huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;  Điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Di dời lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp (tại cống Trực thăng, xẻo giá và Long Mỹ 1); Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư Công trình: di dời đường dây hạ thế tại cống Ba Voi; Nghiệm thu công trình: Di dời đường dây trung hạ thế phục vụ phát triển nông thôn Vùng ĐBSCL (WB6).

 3. Công tác đầu tư phát triển chợ và quản lý thương mại:

 3.1. Tình hình đầu tư phát triển chợ

- Trên địa bàn tỉnh có tổng số là 72 chợ, gồm có: 06 chợ hạng I (trong đó chợ Vị Thanh là chợ hạng I - chợ an toàn vệ sinh thực phẩm được đầu tư từ nguồn kinh phí Trung ương), 07 chợ hạng II, 57 chợ hạng III, 02 chợ đêm (tại thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy). Trong tổng số 72 chợ, có 25 chợ do 17 doanh nghiệp và 01 Hợp tác xã đầu tư và quản lý, chiếm 34,72%; 47 chợ do Nhà nước đầu tư nâng cấp, cải tạo và quản lý, chiếm tỷ lệ 65,28% (phần lớn các chợ này đã được xây dựng trước đây, đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp). Ngoài ra, hiện nay toàn tỉnh có 33/72 chợ đạt tiêu chí chợ nông thôn mới.

- Sở Công Thương đã tổng hợp tình hình hoạt động và nhu cầu đầu tư, cải tạo các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đăng ký danh mục chợ đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư năm 2017 theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hậu Giang với tổng 19 chợ, tổng mức đầu tư 12.090 triệu đồng, tổng mức đề nghị hỗ trợ 10.590 triệu đồng.

 - Về chợ nông thôn mới: Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương đã xác nhận 26 xã đạt tiêu chí số 7 về chợ và xóa bỏ nhu cầu đầu tư xây dựng chợ đối với 5 xã, tổng cộng có 31/54 xã đạt tiêu chí số 7.

  3.2. Công tác quản lý thương mại

  - Về quản lý thương nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện, hạn chế kinh doanh: cấp 53 giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu; cấp 71 giấy chứng nhận kinh doanh gas (LPG); xác nhận khuyến mại: 38 hồ sơ; giấy chứng nhận tổ chức Hội chợ: 15 hồ sơ; xác nhận đa cấp: 02 hồ sơ.

- Triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 01/11/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và các dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Sở Công Thương phối hợp với các địa phương triển khai công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ các dịp Lễ, Tết; thống kê lượng hàng hóa tại các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cùng Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận kết nối cung cầu hàng hóa nhằm ổn định thị trường tết Nguyên đán.

- Hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Sở đã phối hợp thực hiện các chuyến hàng đưa hàng Việt về nông thôn; Phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn điểm bán phù hợp với các tiêu chí Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017.  theo Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Xây dựng và tổ chức 01 “Điểm bán hàng Việt Nam” trong năm 2017 tại TX Long Mỹ.

- Đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” và “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Hậu Giang”.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ Mít tinh Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vào ngày 09/3/2017; Toạ đàm “Hậu Giang con đường khởi nghiệp” với hơn 350 đại biểu tham dự vào ngày 14/4/2017.

- Tham gia Đoàn công tác liên ngành thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng của các phương tiện đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  - Tổ chức Hội nghị triển khai một số quy định mới trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và kinh doanh khí cho hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra thực tế điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với 02 doanh nghiệp. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với 02 doanh nghiệp.

    3.3. Công tác Hội nhập quốc tế

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển khai đến Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố để triển khai đến các doanh nghiệp các văn bản liên quan, như:  Thông tư số 28/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia; Quyết định số 2484/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, v.v..

- Tham dự Chương trình Hội Nghị phổ biến thông tin về các hiệp định thương mại tự do; dự Hội nghị “Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh Kinh tế Á – Âu khi Hiệp định VN – EAEU có hiệu lực”.

- Đề cử Doanh nghiệp tham dự Hội nghị APEC tại Cần Thơ. Đề cử Nữ doanh nhân Việt Nam 2016.

- Đề cử doanh nghiệp tham dự Chương trình tiếp và làm việc, trao đổi với Đoàn tham tán, Trưởng chi nhánh Thương mại.

- Giới thiệu doanh nghiệp tham gia bài tham luận, cấp chủ trương đầu tư, trao bản ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp với trường đào tạo cán bộ Bộ Công Thương tổ chức lớp nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng thương hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với khoảng trên 100 đại biểu tham dự.

 - Phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang năm 2017.

3.4. Công tác xúc tiến thương mại:

- Báo cáo chuẩn bị tham gia Hội nghị sơ kết 03 năm Chương trình hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại – Đầu tư các tỉnh, thành phố phía Nam gửi Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

- Tham dự Hội nghị giao thương và xúc tiến đầu tư nằm trong chuỗi Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2017 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao, thành phố Hồ Chí Minh; Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực ngành Công Thương;

- Xây dựng đề án Xúc tiến thương mại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ nguồn kinh phí quốc gia;

- Tổ chức Đoàn giao thương, xúc tiến thương mại giữa Hậu Giang với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên;

- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2017;

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Vương Hậu tổ chức thành công “Hội chợ mua sắm hàng tiêu dùng Xuân Đinh Dậu - Hậu Giang 2017” từ ngày 12/01/2017 đến 18/01/2017 tại Công viên Chiến Thắng, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 - Tham gia Hội chợ “Festival quốc tế Nông nghiệp Vùng ĐBSCL” tại TP. Cần Thơ từ ngày 08/3-14/3/2017; Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017; Hội chợ Xúc tiến Thương mại tại tỉnh Hậu Giang. Vận động doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau; Tham gia trưng bày hàng hóa, sản phẩm tiêu biểu của Hậu Giang tại Hội chợ quốc tế thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2017; Tham gia trưng bày tại Hội chợ Nông sản sạch và an toàn năm 2017 tại thành phố Cần Thơ.

        - Tổ chức “Hội chợ Mua sắm hàng tiêu dùng Xuân Đinh Dậu – Hậu Giang 2017”; Hội chợ XTTM nhỏ và vừa Hậu Giang 2017 diễn ra từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017.;  Hội chợ triển lãm thành tựu Công – Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ tỉnh Hậu Giang năm 2017; Hội chợ thương mại và Nông nghiệp Ngã Bảy lần thứ I năm 2017 tại thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang;

- Phối hợp tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, thị xã Ngã Bảy.

- Tham dự Diễn đàn chính sách thương mại với chủ đề “Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm: Cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Việt Nam”.

Vận động các Doanh nghiêp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia các kỳ hội chợ, hội nghị trong và ngoài nước, như: Phiên chợ Đặc sản vùng và hàng Việt năm 2017 tại tỉnh An Giang; Hội chợ thương mại Việt Nam – Lào năm 2017 Trung tâm Triển lãm hội chợ - Tỉnh Savannakhet, Nước CHDCND Lào; Hội chợ triển lãm thương mại và công nghiệp Vĩnh Long 2017; Hội chợ thương mại triển lãm sản phẩm Công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Israel tại thành phố Hồ Chí Minh; Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2017; Hội chợ thương mại quốc tế Festival Biển Nha Trang năm 2017; Hội chợ triển lãm Giống nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, lần V năm 2017;  Hội chợ đồ gỗ, làng nghề và thương mại Tiền Giang lần thứ I năm 2017; Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên, Kon Tum 2017; Hội chợ Công Thương – Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu năm 2017; Hội chợ Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017; Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm tại Kiên Giang; Hội chợ Hàng Việt thành phố Hà Nội năm 2017; Hội thảo chuyên ngành Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông nghiệp hữu cơ; Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2017;  Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại San Francison, Chicago Hoa Kỳ; Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum 2017; Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2017;  Hội chợ Công Thương Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017; Hội chợ triển lãm Quốc tế Nông nghiệp lần thứ 17, năm 2017.

- Hoàn thiện Đề án “Điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017” theo đúng nội dung và kinh phí đã được Bộ Công Thương phê duyệt;

- Xây dựng Đề án “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử tỉnh Hậu Giang năm 2018” và Nghiên cứu thị trường ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hậu Giang năm 2018.

- Xây dựng ấn phẩm “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước”

 4. Công tác quản lý thị trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động nắm bắt thị trường, làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác, đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các hoạt động bán hàng đa cấp. Xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong 9 tháng đầu năm 2017:

- Tổng kiểm tra: 868 vụ (không vi phạm 381 vụ, vi phạm 487 vụ).

- Xử lý: 447 vụ (kỳ trước 12 vụ, trong kỳ 435 vụ), gồm 533 hành vi bị xử lý (107 hành vi vi phạm vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 16 hành vi vi phạm buôn bán hàng nhập lậu; 08 hành vi vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 109 hành vi vi phạm về niêm yết giá; 92 hành vi vi phạm trong kinh doanh; 108 hành vi vi phạm điều kiện vệ sinh ATTP; 93 hành vi vi phạm khác).

- Tổng số thu là: 1.997.717.000 đồng (trong đó: tiền thu phạt VPHC là 1.739.517.000 đồng; tiền bán tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu là 258.200.000 đồng).

- Trị giá tang vật tịch thu ước tính: 424.889.000 đồng.

- Tang vật, phương tiện tịch thu: 17.386 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 42 chiếc xe mô tô sử dụng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và một số hàng hóa vi phạm khác.

- Chuyển cơ quan điều tra, xác minh: 06 vụ/07 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu (gồm: 4.019 bao), ngoại tệ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Tồn đang xử lý: 62 vụ (trong kỳ 46 vụ, kỳ trước 16 vụ).

(Chi tiết phụ lục)

* Kết quả thực hiện chỉ đạo theo lĩnh vực, chuyên đề:

- Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thị trường lực lượng Quản lý thị trường bám sát địa bàn để chủ động nắm tình hình cung cầu các loại hàng hóa, cũng như giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân, nhằm đề ra các biện pháp bình ổn thị trường trên địa bàn, theo đó tập trung vào các mặt hàng phục vụ trong dịp Lễ, Tết và các ngày kỷ niệm, giám sát việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu, gas tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Kết quả kiểm tra 173 vụ, vi phạm bị xử lý VPHC là 64 vụ. Tổng số tiền phạt VPHC là 219.066.000 đồng; trị giá hàng hóa tịch thu ước tính 46.760.000 đồng.

- Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh: chưa phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm trên địa bàn phụ trách.

- Công tác đảm bảo ATTP: phát hiện và xử lý 108 vụ có hành vi vi phạm về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; thu phạt VPHC là 255.966.000 đồng; trị giá tang vật vi phạm ước tính 14.282.000 đồng.

- Mặt hàng thuốc lá: phát hiện và xử lý 107 vụ; thu phạt VPHC là 294.034.000 đồng; tịch thu 17.386 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 42 chiếc xe mô tô sử dụng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu; chuyển cơ quan điều tra, xác minh 05 vụ/06 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu (gồm: 4.019 bao).

- Kiểm tra về an toàn thực phẩm: Kết quả kiểm tra 53 vụ, vi phạm 23 vụ với các hành vi như chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sổ khám sức khỏe định kỳ theo quy định, không có Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm,…xử lý 12 vụ với tổng số tiền phạt VPHC là 28.500.000 đồng.

* Bên cạnh đó, lực lượng QLTT còn tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành và tham mưu BCĐ 389 tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, như:

- Phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh, tuyến huyện chủ trì kiểm tra về lĩnh vực giá; các doanh nghiệp kinh doanh vàng và chi trả ngoại tệ; hành nghề dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đo lường hàng bao gói sẵn, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em; sim thuê bao di động trả trước, kinh doanh lịch bloc; lĩnh vực thú y; vệ sinh an toàn thực phẩm;… Kết quả: tổng kiểm tra 452 vụ, phát hiện và xử lý 21 vụ; tổng số tiền phạt VPHC là 73.685.000 đồng.

- Tham gia Đoàn công tác liên ngành thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng của các phương tiện đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chủ trì. Đoàn đã thực hiện dán tem 740 công tơ tổng của 740 cột đo xăng dầu với tổng số 2.017 tem niêm phong của 194 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả Đoàn kiểm tra 06 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; phát hiện và xử lý VPHC 01 doanh nghiệp với các hành vi vi phạm bán không đúng giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định, sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường, tự ý tháo gỡ niêm phong kẹp chì trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền, bán xăng dầu (xăng RON 92) có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Tổng tiền phạt VPHC là 51.266.480 đồng.

- Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả Đoàn kiểm tra 18 vụ, lấy 18 mẫu thực phẩm, gửi phân tích 17 mẫu, 01 mẫu bị hỏng (rau cần ô) trong quá trình bảo quản trước khi gửi phân tích; kết quả 16 mẫu đạt chất lượng, 01 mẫu thực phẩm bổ sung không đạt.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại Siêu thị Coopmart Vị Thanh đang trưng bày bán 24,6kg mặt hàng thủy hải sản biến chất, đổi màu; Đoàn kiểm tra buộc đơn vị tự tiêu hủy tại chỗ đối với lượng hàng hóa biến chất nêu trên.

Xử lý VPHC 06 vụ, tổng số tiền phạt VPHC là 30.150.000 đồng.

  5. Công tác Tổ chức, Thanh tra:

5.1. Thực hiện CCHC theo cơ chế “một cửa”:

Tổng số hồ sơ đã nhận trong 09 tháng đầu năm 2017 (tính đến 18/9/2017) : 765 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết: 765 hồ sơ (03 hồ sơ tháng trước chuyển qua); giải quyết đúng hẹn: 765 hồ sơ; giải quyết trễ hẹn: 00 hồ sơ; tồn: 03 hồ sơ (mới tiếp nhận và đang trong thời hạn giải quyết).  

5.2. Về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng:

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (A3); xây dựng Quy hoạch cán bộ  nhiệm kỳ 2020-2025 (A1).

 - Điều động, bổ nhiệm đối với 04 công chức là Phó Trưởng phòng thuộc Sở và điều động 01 công chức là chuyên viên.  Bổ nhiệm 04 công chức và bổ nhiệm lại 01 viên chức. Thoả thuận bổ nhiệm 03 viên chức và bổ nhiệm lại đối với 01 công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường. Phân công 01 viên chức Phụ trách quản lý điều hành và chủ tài khoản Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang.

- Lập thủ tục điều chuyển 04 lượt viên chức sang công chức. Ra quyết định điều động 02 công chức. Lập thủ tục thông báo nghỉ hưu cho 01 cán bộ lãnh đạo.

- Thực hiện thủ tục thôi việc đối với 03 trường hợp là công chức và Hợp đồng lao động theo NĐ 68 thuộc Sở; cho thôi việc đối với 01 viên chức.

- Cử 01 cán bộ lãnh đạo tham dự khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2017; cử 02 công chức tham dự Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật; cử 05 công chức học lớp Cao cấp Lý luận chính trị; 04 công chức học lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 04 công chức học lớp QLNN chương trình chuyên viên; Cử 07 Công chức tham gia lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2017 do Sở Nội vụ tổ chức; 02 công chức thi nâng ngạch chuyên viên chính. Lập thủ tục cử 01 công chức tham gia ôn tập và dự kỳ thi Cao học năm 2017.

- Cử 02 đ/c tham gia tập huấn bắn đạn thật; cử 06 công chức tham gia các lớp kỹ năng hành chính năm 2017 do Sở Nội vụ tổ chức; cử 05 CCVC tham gia lớp tập huấn kỹ năng viết dự án, đàm phán và vận động tài trợ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức; cử 02 công chức tham gia lớp kiểm tra viên điện lực năm 2017.

          -  Nâng lương trước thời hạn cho 12 công chức, viên chức; nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên đợt I, đợt II và đợt III/2017 cho 19 công  chức, viên chức. Lập thủ tục cấp, đổi thể đeo cho 21 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 5.3. Thanh tra:

 - Công tác tiếp dân:  Trong 09 tháng đầu năm 2017, tiếp 29 lượt công dân đến (trong đó: 16 lượt phản ánh về lĩnh vực thương mại, 13 lượt phản ánh về lĩnh vực công nghiệp - Điện).

Nội dung tiếp công dân: Lĩnh vực thương mại: 16 lượt công dân đến phản ánh chất lượng phân bón; cung cấp hồ sơ liên quan đến lĩnh vực phân bón; phản ánh việc mất hàng hóa của tiểu thương trong chợ Vị Thanh; khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của QLTT…. Lĩnh vực công nghiệp - Điện: 13 lượt công phản ánh điện áp sinh hoạt không ổn định; bị mất điện thường xuyên; phản ánh số tiền đóng sau cầu dao về nhà; nghi ngờ điện kế chạy không chính xác; trình bày sự việc vi phạm sử dụng điện…

 Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Các vụ việc được cán bộ tiếp công dân giải quyết đúng theo quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Không có vụ việc tồn động

 - Công tác thanh tra:

 + Thanh tra hành chính: 02 cuộc, cụ thể: (1) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; thực hiện thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân để tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ đối với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường trực thuộc Sở Công Thương; (2) Thanh tra việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đối với Phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công Thương.

+ Thanh tra chuyên ngành: 01 cuộc. Việc triển khai các cuộc thanh tra: Tổng số cuộc đang thực hiện: 01 cuộc thanh tra độc lập. Số đối tượng được thanh tra: 02 tổ chức.Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Thương mại.

Kết quả thanh tra: Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 02 tổ chức. Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: hàng giả. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành 02; số tiền xử phạt vi phạm 90 triệu đồng. Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Đối tượng vi phạm đã chấp hành.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 03 đơn. Nội dung: (1) Ông Tăng Bé Hường khiếu nại Quyết định số 947/QĐ-XPVPHC ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc xử phạt vi phạm hành chính; (2) Hòa giải giữa Công ty Điện lực Hậu Giang và khách hàng Trường Đại học Võ Trường Toản để truy thu tiền điện năng thực tế khách hàng đã sử dụng; (3) Bà Trần Thị Cẩm Lình khiếu nại Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 27/02/2017 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết cho thôi việc.

Kết quả giải quyết: (1) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Tăng Bé Hường; (2) Sở Công Thương ban hành kết luận giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện (Kết luận hòa giải số 35/KL-SCT ngày 14/12/2016); (3) Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành quyết định số 88/QĐ-SCT ngày 20/4/2017 về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Cẩm Lình.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 02 đơn. Nội dung: (1) Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phương Vũ và yêu cầu Sở Công thương tỉnh Hậu Giang xem xét; (2) Ngày 30/5/2017, Sở Công Thương nhận Bản tường trình phản ánh việc bị mất trộm tại chợ Vị Thanh.

Kết quả giải quyết: (1) Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét thấy Ông Nguyễn Phương Vũ khiếu nại chưa đúng quy định của Luật Khiếu nại về trình tự khiếu nại và người khiếu nại. Sở Công Thương tham mưu Thường trực UBND tỉnh trả lại Đơn khiếu nại và hướng dẫn ông Nguyễn Phương Vũ thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định. (Công văn 584/SCT-TT ngày 26/5/2017); (2) Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét thấy Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh. Sở Công Thương có Công văn số 604/CST-TT ngày 30/5/2017 chuyển đơn đến Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, đề nghị Trưởng Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên chợ Vị Thanh và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

 - Công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách do nhà nước cấp và các khoản thu, chi khác đúng quy định pháp luật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/9/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 23/02/2017 về phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Kết quả thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Căn cứ  Chương trình hành động của Bộ Công Thương và Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang; căn cứ chức năng, nhiệm của của ngành, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 15 tháng 3 năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau thời gian triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

6.1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước

- Thực hiện quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quyết toán dứt điểm các công trình, quy hoạch hoàn thành.

- Thực hiện đấu thầu công trình đúng quy định.

6.2. Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

- Thường xuyên rà soát, kiến nghị sữa đổi, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng không quá 35 ngày làm việc.

- Tổ chức Tọa đàm “Khởi nghiệp tại Hậu Giang” với chủ đề “Hậu Giang con đường khởi nghiệp” (với khoảng 350 đại biểu tham dự) nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ người dân lập nghiệp, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

6.3. Tiếp tục rà soát và triển khai đồng bộ các quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

- Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thu hút đầu tư xây dựng chợ, nhất là chợ hạng 3 theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND.

6.4. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa

- Tổ chức thành công 03 kỳ hội chợ trong tỉnh, đồng thời tích cực tham gia các kỳ hội chợ ở các tỉnh, thành trong nước để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Vận động các doanh nghiệp tham gia các kỳ hội chợ trong và ngoài nước để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

- Tổ chức các đoàn giao thương, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực ĐBSCL nhằm tạo cơ hội giao thương, cung cấp các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để tiếp cận thị trường miền Trung – Tây Nguyên trong thời gian tới.

 6.5. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để từng bước đáp ứng nhu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn nhân tài, đáp ứng nhu cầu công việc, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành.

6.6. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền, phổ biến về mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng; gắn kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai quy hoạch ngành công nghiệp môi trường với Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

 -  Phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, UBND các huyện thị xã và thành phố lập Kế hoạch dự trữ hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho Nhân dân, vùng thiên tai, không để tăng giá hàng hóa trong các đợt thiên tai.

       - Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối. Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối.

 6.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Đẩy mạnh cải cách hành chính:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp. Sở Công Thương đã cập nhật thông tin, sự kiện và các thủ tục hành chính quy định thông qua website của Sở (http://socongthuong.haugiang.gov.vn); bố trí và công khai danh sách, số điện thoại nóng cho các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; Áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện gắn camera để theo dõi cũng như nâng cao ý thức chấp hành về giờ giấc, thái độ phục vụ của công chức phụ trách đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện các thủ tục. 100% hồ sơ giải quyết đúng hẹn.

* Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân (tiếp 29 lượt công dân); giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.  

 * Nâng cao hiệu quả  phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

 - Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

 - Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hiện nay chưa phát hiện vi phạm.

* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:

 Tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đúng theo thẩm quyền được quy định. Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra giữa các cơ quan, đơn vị để tránh phiền hà cho doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân được thanh tra. (Kết quả cụ thể như đã nêu ở mục 5.3).

6.8. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nâng cao kiến thực hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

         IV. Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của ngành

 1. Thuận lợi

 Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn chịu nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vẫn cố gắng ổn định và phát triển sản xuất. Chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các sản phẩm đã từng bước được cải thiện do phần lớn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào. Trong 09 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước thực hiện được 16.308,04 tỷ đồng (đạt 72,85% kế hoạch); tính theo giá thực tế được 20.955,68 tỷ đồng (đạt 74,57% kế hoạch).

Tình hình xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng, trong 09 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước thực hiện được 761,578 triệu USD, đạt 109,11% so với kế hoạch năm. Các doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, cung ứng nguyên liệu hàng hóa, dịch vụ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những thị trường lớn như Mỹ, EU.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng  hàng Việt Nam" và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao sức mua. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất khẩu, đảm bảo nhập khẩu một cách hợp lý, đồng thời khuyến khích việc sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển thị trường… là những nhân tố góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh, tác động tích cực đến sản xuất ngành thương mại - dịch vụ.

2. Khó khăn, hạn chế

Hiện nay, việc xây dựng kết cấu hạ tầng vào các khu, cụm công nghiệp còn chậm do thiếu vốn; các chợ hạng 3 và chợ tạm trên địa bàn tỉnh có một số chợ đã xuống cấp và mất an toàn giao thông. Hàng năm, ngân sách bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các chợ trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, ngân sách Trung ương thì chưa được bố trí, việc thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm, mở rộng thị trường, cung cấp thông tin thương mại còn hạn chế; nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh dồi dào về số lượng nhưng chủ yếu là lao động nông nghiệp, lao động qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ thấp.

Mặt hàng xuất khẩu còn đơn điệu, đa phần là sản phẩm từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản nên dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán; sản phẩm chế biến từ nông lâm ngư nghiệp có hàm lượng công nghệ chưa cao nên giá trị gia tăng thấp, khả năng cạnh tranh không cao, thị trường chưa ổn định; thiếu sự gắn kết giữa người sản xuất, nhà chế biến và nhà xuất khẩu; các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn cung nguyên liệu tôm, cá tra nên giá xuất khẩu khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Ấn Độ và Ecuador.

Tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận về đo lường, chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi và ngày càng phức tạp hơn. Hằng năm, chưa được cấp kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

3. Nguyên nhân:

3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được

Đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban ngành và địa phương, sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, sự quyết tâm vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ công chức ngành công thương.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Kế hoạch, Chương trình công tác của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể trong đó đề ra nhiều giải pháp, tăng cường công tác nắm tình hình và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

3.2. Nguyên nhân hạn chế

Việc đầu tư phát triển hạ tầng thương mại nói chung, hạ tầng chợ nói riêng thời gian qua, cũng được quan tâm đầu tư  phát triển nhưng chưa đúng mức. Sự phối hợp các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được chặt chẽ.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít nên việc cạnh tranh cũng như tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu luôn gặp khó khăn.

Cơ chế chính sách, văn bản pháp quy quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, một số văn bản còn bất cập, chồng chéo; hiện tại còn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý đối với thuốc lá điếu nhập lậu do quy định giữa Luật Thương mại và Luật Đầu tư (Luật Thương mại quy định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, Luật Đầu tư quy định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng hóa kinh doanh có điều kiện), hiện chưa có văn bản dưới luật để hướng dẫn cụ thể.

  4. Các giải pháp trong thời gian tới

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành Công Thương, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo thông thoáng, thuận lợi; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ…; tăng cường giới thiệu, quảng bá nhằm thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào các khu, cụm công nghiệp; huy động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ, đặc biệt là chợ nông thôn.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân.

Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng điện năng, hiệu quả quản lý; tổ chức thực hiện tốt các quy định về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục cho sản xuất, nâng cao tỷ lệ hộ sử điện toàn tỉnh, trong đó tập trung đầu tư lưới điện khu vực nông vùng sâu, vùng xa và tại các khu, cụm công nghiệp.

  5. Những đề xuất, kiến nghị

  5.1 Về chủ trương, chính sách:

Kiến nghị Thường trực tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực UBND tỉnh cho sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Hậu Giang nhằm phù hợp với các quy định hiện hành.

  5.2 Về cơ chế tài chính:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất cấp kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và công tác truyền thông phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người dân; đồng thời hỗ trợ kinh phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu phương tiện và tang vật trong công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, dành phần kinh phí riêng xem xét bố trí vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ nông thôn theo cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí hàng năm để hỗ trợ thực hiện công tác đưa hàng Việt về nông thôn hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ IV NĂM 2017

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2017, trong 03 tháng cuối năm ngành Công Thương Hậu Giang cần và sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành công thương năm 2017

1. Về công nghiệp

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 là 22.385 tỷ đồng, tăng 10,63% so với cùng kỳ. Tính theo giá thực tế là 28.100 tỷ đồng, tăng 11,10% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: toàn tỉnh đạt 99,58%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 98,46%.

2. Về thương mại

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành là 32.150 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ của các tổ chức tín dụng là 698 triệu USD, bằng 96,79% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ là 578 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu là 120 triệu USD.

       II. Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành:

Trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quy chế quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại. Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đã tập trung quyết toán 03 dự án: Quy hoạch phân khu khu trung tâm thương mại và dịch vụ tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2011 - 2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Tiếp tục triển khai các dự án quy hoạch chuyển tiếp, quy hoạch mới, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án quy hoạch của ngành Công Thương, rà soát các quy hoạch công nghiệp, thương mại đã được triển khai thực hiện.

Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng ngành công thương.

Tham gia tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức đi thăm, khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh; lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tăng cường công tác thu hút đầu tư nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các Khu, Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt thu hút đầu tư vào các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động. Phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. Tập trung đẩy mạnh công tác kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các chợ hạng 3 để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân cũng như thực hiện đạt tiêu chí số 7 về chợ trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm góp nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2017 và xây dựng đề án khuyến công quốc gia, đề án khuyến công địa phương, kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2018.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cung cấp đến doanh nghiệp những nội dung về rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại của các nước đối với hàng hóa xuất khẩu. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là hàng thuỷ sản và nông sản.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai các Chương trình xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nâng cao chất lượng hàng hóa và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh liên kết vùng, khu vực để tìm đầu ra cho nông sản hàng hóa của tỉnh.

Phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 – 2020 đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án điện sinh khối, năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời,…). Phối hợp ngành điện triển khai thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Theo dõi, quản lý và đôn đốc triển khai tốt kế hoạch đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn theo Quyết định 2081 của Thủ tướng Chính phủ, Jica và kế hoạch vốn của ngành điện nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh; thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; hoạt động kinh doanh phân bón vô cơ; thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương; thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và các mặt hàng, lĩnh vực cụ thể theo tình hình biến động của thị trường. Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện các phương án kiểm tra, kiểm soát của Ban chỉ đạo 389/TW. Xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra thị trường theo chuyên đề, tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch thanh tra hằng năm; xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với các hoạt động điện lực và sử dụng điện theo Luật Điện lực và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 của ngành Công Thương tỉnh Hậu Giang./.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
In bài này   Quay lại

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang [28/9/2017]

Hơn 300 đại biểu tham dự hội thảo liên kết phát triển .. [27/9/2017]

Mở hướng cho chế biến lúa gạo [25/9/2017]

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu .. [21/9/2017]

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG [19/9/2017]

Hội chợ Triển lãm thành tựu công - nông nghiệp .. [14/9/2017]

893/SCT-QLTM [1/9/2017]

Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện .. [22/8/2017]

Điểm sáng từ cụm công nghiệp - tiểu thủ công .. [11/8/2017]

Đồng hành cùng doanh nghiệp [14/7/2017]

Chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm và giải pháp chỉ .. [6/6/2017]

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo [24/5/2017]

Công bố Quyết định về công tác tổ chức [7/4/2017]

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc với .. [23/3/2017]

Quốc tế Phụ Nữ 8/3 [8/3/2017]

Doanh nghiệp vì người tiêu dùng [21/2/2017]

Phú Tân tập trung xây dựng chợ [13/2/2017]

Khai mạc Hội chợ Mua sắm hàng tiêu dùng Xuân Đinh Dậu .. [14/1/2017]

Cả hệ thống chính trị phải chuyển động để hoàn thành .. [30/12/2016]

Tổng kết xây dựng đảng năm 2016 [21/12/2016]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com