Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Chính sách&Pháp luật
Văn bản mới

Ngày cập nhập:  6/9/2017

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  xin gửi đến quý thành viên những thông tin quan trọng sau:

Click vào Nâng cấp thành viên Basic  để sử dụng các tiện ích nâng cao nhằm giúp Quý khách …loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…

ThuVienPhapLuat.vn
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279
Bản tin văn bản mới, ngày 07/09 - 13/09
 
Xem Bản tin văn bản mới, Bấm vào đây
Xem Văn Bản mới, Bấm vào đây
Xem Công văn mới, Bấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới, Bấm vào đây
 
1. (12/09/2017) Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (11/09/2017) Thông tư 36/2017/TT-BYT về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (09/09/2017) Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/09/2017) Công văn 1362/TTg-PL năm 2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
5. (07/09/2017) Quyết định 1412/QĐ-BTP năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
6. (07/09/2017) Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (07/09/2017) Quyết định 4041/QĐ-BYT năm 2017 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (07/09/2017) Thông tư 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (07/09/2017) Công văn 9484/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Long Khánh theo hình thức PPP, hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (06/09/2017) Nghị quyết 84/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
11. (06/09/2017) Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12. (06/09/2017) Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (03/09/2017) Quyết định 1303/QĐ-TTg năm 2017 Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (03/09/2017) Quyết định 1305/QĐ-TTg năm 2017 Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (01/09/2017) Quyết định 1300/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (01/09/2017) Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
17. (01/09/2017) Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
18. (01/09/2017) Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (31/08/2017) Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (31/08/2017) Thông tư 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
21. (28/08/2017) Quyết định 3318/QĐ-BCT năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
22. (25/08/2017) Thông tư 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
23. (22/08/2017) Thông tư 197/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Bộ xe nâng chuyển tên lửa K350-110 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2017/BQP)
24. (22/08/2017) Thông tư 198/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cáp và quang cẩu tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2017/BQP)
25. (22/08/2017) Thông tư 199/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2017/BQP)
26. (22/08/2017) Thông tư 200/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị MC-35004 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2017/BQP)
27. (22/08/2017) Thông tư 201/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị thử tải 8E088 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2017/BQP)
28. (18/08/2017) Quyết định 3001/QĐ-BCA-H41 năm 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
29. (18/08/2017) Thông tư 35/2017/TT-BYT quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
30. (15/08/2017) Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ năm 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
31. (09/08/2017) Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
32. (09/08/2017) Thông tư 186/2017/TT-BQP quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý
33. (08/08/2017) Quyết định 1692/QĐ-NHNN năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng nhà nước ban hành
34. (07/08/2017) Quyết định 3312/QĐ-BNN-TC năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
35. (02/08/2017) Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
36. (28/07/2017) Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
37. (05/07/2017) Quyết định 2228/QĐ-TCHQ năm 2017 Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
38. (30/06/2017) Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
39. (29/06/2017) Quyết định 2173/QĐ-TCHQ năm 2017 về Chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
40. (08/03/2017) Quyết định 709/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành năm 2017
In bài này   Quay lại

Vi phạm về kinh doanh, sản xuất khí thiên nhiên hóa .. [14/7/2017]

1315/BCT-TTTN [21/2/2017]

4428/QĐ-BCT [1/12/2016]

Phí duy trì sử dụng tên miền “.vn” [29/9/2016]

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân [4/4/2016]

Các văn bản pháp luật mới [2/2/2016]

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông .. [27/7/2015]

Quy định mới về dự án nhiệt điện BOT [23/7/2015]

22/2015/TTLT-BCT-BNV [21/7/2015]

83/2014/NĐ-CP [25/11/2014]

55/2010/QH12 [22/8/2014]

Quy định xử phạt hành chính về kinh doanh xăng dầu [21/11/2011]

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: “Tấm lá chắn” .. [16/8/2011]

3 điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo [13/11/2010]

Từ ngày 1-5-2011: Mức lương tối thiểu .. [11/11/2010]

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh .. [16/7/2010]

Nên miễn phí đăng ký thành lập hợp tác xã [4/7/2010]

Bệnh nhân BHYT vẫn thiệt thòi [25/6/2010]

Tổng điều tra hiện trạng sử dụng điện thoại, internet .. [10/4/2010]

Từ ngày 1/1/2010 - những chính sách làm lợi cho .. [7/1/2010]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com