Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Lịch Tuần - Mời họp
Tuần 40

Ngày cập nhập:  6/10/2017

800x600

THỨ HAI   09/10

 - Đ/c Thậm (PGĐ) xin nghỉ phép.

 - 7 giờ 00’ Giám đốc làm việc tại cơ quan.

  - 7 giờ 30’ Đ/c Hoàng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, TX. Ngã Bảy. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Dễ lái).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Thắng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-1919 (Đ/c Việt lái).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Thái, Đ/c Văn Vinh, Đ/c Dự tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017 (lớp 01). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Theo công văn số 863/SNV-CCVC của SNV). (Hết tuần).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Như Thủy học Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 48 (B48-HG), niên khóa 2017-2019 tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Từ ngày 09/10 đến 12/10/2017).

  - 7 giờ 30’ Đ/c Huy Cường, Đ/c Líp, Đ/c Phương (CCQLTT) học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính khóa 83 (hệ đào tạo không tập trung). Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Hết tuần).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Diệu, Đ/c Sơn, Đội QLTT số 04, Phòng KTHT huyện Phụng Hiệp đi thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại xã Tân Bình, huyện Vị Phụng Hiệp, HG.

 - 8 giờ 00’ Giám đốc, P. QLTM làm việc với Cty Xuân Chính và Cty Nam Việt về công tác chuẩn bị Hội chợ. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. P. QLTM chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ 00’ Họp trao Quyết định tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Văn phòng Sở.

 - 13 giờ 30’ Giám đốc dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. P. QLĐT&HTQT phối hợp P. QLNL chuẩn bị nội dung. (Theo lịch UB; Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên chủ trì).

     - 13 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở dự trao Quyết định cán bộ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Theo lịch UB; Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh chủ trì).

 

 - 13 giờ 30’ Đ/c Thắng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND TT. Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-1919 (Đ/c Việt lái).

 - 13 giờ 30’ Đ/c Chính tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (Theo giấy mời số 16-GM/ĐUK của Đảng ủy KCCQ tỉnh).

 
  THỨ BA     10/10

 - 7 giờ 00’ Đ/c Hoàng (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Giám đốc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Mượn Xe CCQLTT.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Thắng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Việt lái).

 - 7 giờ 30’ Ban Thường vụ Đảng ủy SCT, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ I, Đ/c Minh Hiền, Đ/c Phúc Thanh tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. Đ/c Minh Hiền và Đ/c Phúc Thanh phối hợp chuẩn bị nội dung.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Dự dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo giấy mời của Hội CCB tỉnh HG).

  - 7 giờ 30’ Đ/c Kim Loan tham dự Lớp tập huấn “Báo cáo viên cấp tỉnh về công tác gia đình” năm 2017. Điểm tại Hội trường Trường Nghiệp vụ VHTTDL HG. (Theo giấy mời số 34/GM-SVHTTDL của SVHTTDL). (Từ 10/10 đến 12/10/2017).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Hoài Thanh tham gia Đoàn kiểm tra công tác PCCC và CNCH các cơ sở trên địa bàn tỉnh HG. (Theo thông báo số 767/TB-ĐKT của ĐKT UBND tỉnh). (Hết tuần).

 - 13 giờ 30’ Giám đốc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Mượn Xe CCQLTT.

                 - 13 giờ 30’ Đ/c Thắng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT  chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Việt lái).

  - 13 giờ 30’ P. QLNL dự họp về việc ứng vốn cho ngành điện để đầu tư các tuyến điện bức xúc trên địa bàn TX. Ngã Bảy và TP. Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KHĐT. P. QLNL chuẩn bị nội dung. (Theo giấy mời số 271/GM-SKHĐT của SKHĐT).

 - 14 giờ 00’ Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu – nộp lưu trữ lịch sử. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. Thành phần: Đ/c Thậm (PGĐ), Đ/c Thái, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Đ/c Điền (VP).

 

THỨ TƯ     11/10

 - 7 giờ 30’ Giám đốc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp trước kỳ họp HĐND cuối năm 2017. Điểm tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. P. KHTCTH chủ trì, phối hợp P. QLNL, P. QLĐT&HTQT, CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo giấyThông báo số 173/TB-HĐND của HĐND huyện Phụng Hiệp). Mượn Xe CCQLTT.

   - 7 giờ 30’ Đ/c Hoàng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Mượn Xe 95A-001.73 (Đ/c Việt lái).

- 7 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Khởi lái).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Văn Tú, Đ/c Phương dự họp bàn về việc kêu gọi đầu tư chợ Long Mỹ và góp ý dự án: Nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông TX. Long Mỹ, tỉnh HG theo hình thức đối tá công tư. Điểm tại phòng họp số 1 UBND TX. Long Mỹ. (Theo giấy mời số 191/GM-UBND của UBND TX. Long Mỹ).

 - 8 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ), P. KTATMT, P. KHTCTH tham dự Hội thảo lấy ý kiến về nội dung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương. P. KTATMTchuẩn bị nội dung.

 - 9 giờ 30’ Đ/c Chính, Đ/c Quốc Toàn dự kiểm tra hồ sơ kiểm tra, giám sát đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở năm 2017. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. (Theo thông báo số 40-TB/UBKT của ĐUK các cơ quan tỉnh).

 - 13 giờ 30’ Giám đốc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp trước kỳ họp HĐND cuối năm 2017. Điểm tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. P. KHTCTH chủ trì, phối hợp P. QLNL, P. QLĐT&HTQT, CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo giấy Thông báo số 173/TB-HĐND của HĐND huyện Phụng Hiệp). Mượn Xe CCQLTT.

                                   - 13 giờ 30’ Đ/c Hoàng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Mượn Xe 95A-001.73 (Đ/c Việt lái).

 - 13 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Khởi lái).

 - 17 giờ 30’ TTKC&TVPTCN tham dự Lễ Khai mạc Hội chợ Công nghiệp – Thương mại khu vực ĐBSCL Long An năm 2017. Điểm tại Công viên TP. Tân An, tỉnh Long An. (Theo giấy của SCT tỉnh Long An).

 

   THỨ NĂM  12/10

  - 7 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Giám đốc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp trước kỳ họp HĐND cuối năm 2017. Điểm tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. P. KHTCTH chủ trì, phối hợp P. QLNL, P. QLĐT&HTQT, CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo giấyThông báo số 173/TB-HĐND của HĐND huyện Phụng Hiệp). Mượn Xe CCQLTT.

  - 7 giờ 30’ Đ/c Hoàng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Mượn Xe 95A-001.73 (Đ/c Việt lái).

- 7 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND P. Vĩnh Tường, TX. Long Mỹ. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Khởi lái).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Diệu, Đ/c Sơn, Đội QLTT số 5, Phòng KTHT huyện Long Mỹ đi thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, HG.

 - 8 giờ 00’ Đ/c Vũ Minh tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Qúy III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Qúy IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. (Theo giấy mời số 20/GM-CĐVC của CĐVC).

 - 11 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ) dự Lễ Khai trương Văn phòng Đại diện tại tỉnh Hậu Giang của Báo Kinh doanh và Pháp luật. Điểm tại Khách sạn Bông Sen. (Theo giấy mời của Báo Kinh doanh và Pháp luật).

 - 13 giờ 30’  Đ/c Hoàng (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND P. III, TP. Vị Thanh. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG).

    - 13 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh HG Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A, TX. Long Mỹ. P. QLNL; P. QLĐT&HTQT; CCQLTT chuẩn bị nội dung. (Theo thông báo số 04/TB-ĐĐBQH của ĐĐBQH tỉnh HG). Xe 95A-002.88 (Đ/c Việt lái).

 

     THỨ SÁU   13/10

 - 7 giờ 00’ Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Giám đốc, P. QLĐT&HTQT làm việc về thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Sở Công thương chuẩn bị nội dung. (Theo lịch UB; Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn chủ trì).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Diệu, Đ/c Sơn, Đội QLTT số 2, Phòng KT TP. Vị Thanh đi thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, HG.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Đầy đi kiểm tra kết quả xây dựng danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017. Điểm tập trung tại UBND P. Vĩnh Tường, TX. Long Mỹ. (Theo thông báo số 39/TB-BCĐ của BCĐ PTTD BVANTQ).

- 7 giờ 30’ Đ/c Điền (VP), Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm, CCQLTT dự tập huấn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng nam 2017. Điểm tại Hội trường Sở Y tế tỉnh HG. (Theo công văn số 83/HĐTĐKT của HĐTĐKT-UBND tỉnh HG). (Cả ngày).

 - 13 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ), Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, Trung tâm, CCQLTT thuộc Sở tiếp Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

 

CHỦ NHẬT   15/10/2017

 - 16 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ) tham dự Lễ hội truyền thống THP Group 2017. Điểm tại số 219, Đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Theo lịch UB điều chỉnh lần 6; Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn chủ trì). Xe 95A-002.88.

In bài này   Quay lại

Tuần 39 [29/9/2017]

Tuần 38 [22/9/2017]

Tuần 37 [15/9/2017]

Tuần 36b [12/9/2017]

Tuần 36 [12/9/2017]

Tuần 35 [1/9/2017]

Tuần 34 [25/8/2017]

Tuần 33 [18/8/2017]

Tuần 32 [11/8/2017]

Tuần 31 [4/8/2017]

Tuần 30 [28/7/2017]

Tuần 29 [21/7/2017]

Tuần 28 [14/7/2017]

Tuần 27 [7/7/2017]

Tuần 26 [30/6/2017]

Tuần 25 [23/6/2017]

Tuần 24 [16/6/2017]

Tuần 23 [9/6/2017]

Tuần 22 [2/6/2017]

Tuần 21 [26/5/2017]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com