Sở công thương Hau Giang
Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Lịch Tuần - Mời họp
Tuần 39

Ngày cập nhập:  29/9/2017

800x600

THỨ HAI    02/10

 - Đúng 7 giờ 00’ Chào cờ đầu tuần tại Trụ sở Sở Công Thương. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương. (Đề nghị các đồng chí có mặt tại cơ quan trước 7 giờ 00’). Chi bộ I chuẩn bị nội dung. (Trang phục: Nam: Áo sơmi tay dài thắt cà vạt; Nữ: Áo dài; Đeo thẻ công chức (nếu có)).

- 7 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Vũ Minh tham dự diễn tập thử lần 3 KVPT huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành. (Theo công văn số 31-CV/BCĐ của BCĐ Diễn tập Huyện ủy Châu Thành). (Lưu ý: Các đồng chí trong kíp tập mặc trang phục diễn tập).

 - 7 giờ 30’ Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Như Thủy học Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 48 (B48-HG), niên khóa 2017-2019 tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Hết tuần).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Huy Cường, Đ/c Líp, Đ/c Phương (CCQLTT) học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính khóa 83 (hệ đào tạo không tập trung). Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Hết tuần).

 

THỨ BA      03/10

 - 7 giờ 00’ Đ/c Hoàng (PGĐ), Đ/c Thậm (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Giám đốc dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Thái, Đ/c Văn Vinh, Đ/c Dự tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017 (lớp 01). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Theo công văn số 863/SNV-CCVC của SNV). (15 ngày).

 - 8 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ) tham dự Hội thảo “Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực ĐBSCL”. Điểm tại phòng Hội nghị Khách sạn Mường Thanh, TP. Cần Thơ. (Theo công văn ủy nhiệm số 3778/VP.UBND-HC của VP. UBND tỉnh).

 - 8 giờ 00’ Các đồng chí theo Quyết định số 69/QĐ-SCT tổ chức chấm bài thi xác nhận kiến thức an toàn VSTP. Điểm tại P. KTATMT.

 - 14 giờ 00’ Đ/c Hoàng (PGĐ), P. QLTM, Đ/c Quốc Ân, Đ/c Bắc dự họp bàn tham gia các kỳ Hội chợ triển lãm. Điểm tại phòng họp số 2, Sở NN&PTNT. P. QLTM chuẩn bị nội dung.(Theo giấy mời số 1701/GM-SNNPTNT-TTKN của SNNPTNT).

                                                                                                                         - 18 giờ 00’ Chi đoàn tổ chức Trung thu cho con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương. Điểm tại Sở Công Thương. Thành phần: Tất cả con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương. Mời: Ban Giám đốc Sở, Đại diện Đảng ủy Sở, Đại diện Công đoàn Sở Công Thương cùng tham dự.

 

    THỨ TƯ     04/10

 - 7 giờ 00’ Đ/c Hoàng (PGĐ), Đ/c Thắng (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

  - 7 giờ 00’ Đ/c Vũ Minh tham dự diễn tập thử lần 3 KVPT huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. (Theo công văn số 17-CV/BCĐ của BCĐ Diễn tập Huyện ủy Châu Thành A).

  - 7 giờ 30’ Giám đốc, Đ/c Thậm (PGĐ), P. QLTM dự làm việc về tình hình hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. P. QLTM chuẩn bị nội dung. (Theo lịch UB; Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn chủ trì).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Hoa Vinh dự triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và khoáng sản. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh HG. (Theo giấy mời số 255/GM-STNMT của STNMT).

 - 7 giờ 30’ Đ/c Diệu, Đ/c Sơn, Đội QLTT số 07, Phòng KTHT huyện Vị Thủy đi thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại xã Vĩnh Tường, TT. Nàng Mau, huyện Vị Thủy, HG.

          - 13 giờ 30’ Họp Ban Giám đốc Sở, Ban Thường vụ. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. Thành phần: Ban Giám đốc Sở, Ban Thường vụ.

             - 14 giờ 30’ Đ/c Thắng (PGĐ) tham dự chương trình Hội nghị Đại lý 2017. Điểm tại Nhà hàng Tiến Thơ. (Theo giấy mời của Mobifone).

 
 

   THỨ NĂM  05/10

 - 7 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Họp lệ Chi bộ I. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. Thành phần: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ I.

 - 8 giờ 00’ Đ/c Phương, Đ/c Kha đi khảo sát rà soát lại các hộ dân chưa có điện sử dung. Điểm tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, HG.

 - 9 giờ 00’ P. QLCN dự Nghiệm thu đề án KCQG năm 2017 Đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tủ nhôm kính. Điểm tại Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khang (ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, HG). (Theo giấy mời số 164/GM-TTKC của TTKC&TVPTCN).

 - 14 giờ 00’ P. QLCN dự họp trao đổi việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp cấp huyện. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ. (Theo thư mời số 51/TM-SNV của SNV).

 - 14 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ), P. KTATMT, P. QLĐT&HTQT họp bàn thống nhất việc quản lý phân bón theo nội dung tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc phối hợp để quản lý việc ATTP tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. P. KTATMT chuẩn bị nội dung.

 - 14 giờ 00’ P. KHTCTH dự họp kiểm tra, rà soát Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu và các quy hoạch khác để xem xét, đánh giá sự phù hợp quy hoạch của dự án; đồng thời rà soát lại tên dự án cho phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật liên quan. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Xây dựng. (Theo giấy mời số 1306/GM-SXD của SXD).

 

 THỨ SÁU   06/10

  - 7 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Vũ Minh tham dự diễn tập KVPT mang mật danh “CT-17”. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành. (Theo công văn số 32-CV/BCĐ của BCĐ Diễn tập Huyện ủy Châu Thành).

 - 7 giờ 00’ Đ/c Hoàng (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30’ Đ/c Diệu, Đ/c Sơn, Đội QLTT số 01, Phòng KTHT huyện Phụng Hiệp đi thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP tại xã Tân Bình, huyện Vị Phụng Hiệp, HG.

 - 8 giờ 00’ Đ/c Thắng (PGĐ), Đ/c Phương, Đ/c Phong (P. QLNL) họp xem xét, thống nhất vị trí xây dựng trạm 110kV KCN Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối. Điểm tại Cổng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Xe 95A-002.88.

 - 8 giờ 00’ Họp lệ Chi bộ IV. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương. Thành phần: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ IV.

 - 8 giờ 30’ Đ/c Thậm (PGĐ) dự Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quý III năm 2017, Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2012-2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh HG. (Theo giấy mời số 62/GM-LĐLĐ của LĐLĐ).

 - 9 giờ 00’ Giám đốc dự làm việc với Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản AEON. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. P. QLTM chuẩn bị nội dung. (Theo lịch UB điều chỉnh; Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên chủ trì).

 

THỨ BẢY  07/10

 - 7 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Vũ Minh tham dự diễn tập KVPT huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. (Theo công văn số 18-CV/BCĐ của BCĐ Diễn tập Huyện ủy Châu Thành A). (02 ngày).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
In bài này   Quay lại

Tuần 38 [22/9/2017]

Tuần 37 [15/9/2017]

Tuần 36b [12/9/2017]

Tuần 36 [12/9/2017]

Tuần 35 [1/9/2017]

Tuần 34 [25/8/2017]

Tuần 33 [18/8/2017]

Tuần 32 [11/8/2017]

Tuần 31 [4/8/2017]

Tuần 30 [28/7/2017]

Tuần 29 [21/7/2017]

Tuần 28 [14/7/2017]

Tuần 27 [7/7/2017]

Tuần 26 [30/6/2017]

Tuần 25 [23/6/2017]

Tuần 24 [16/6/2017]

Tuần 23 [9/6/2017]

Tuần 22 [2/6/2017]

Tuần 21 [26/5/2017]

Tuần 20 [19/5/2017]

Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com