Thứ ba, 12-12-2017 VN  |  


Số lượt truy cập
Tìm kiếm văn bản luật
Số hiệu :
(vd : 65/2006/QĐ-TTg )
Tên văn bản :
(Tên hoặc từ khóa của tên văn bản)
Cơ quan ban hành :
Cấp ban hành
Loại văn bản :
Nhóm văn bản :
Ngày ban hành :
đến 
Hiển thị tối đa    kết quả trên một trang (mặc định 20 kết quả / trang)
Tên VBLoại VBCQ ban hànhNgày
666/QĐ-UBND V/v BAN HÀNH THỦ TỤC HC ĐƯỢC .. Quyết định UBND Tỉnh Hậu Giang 7-4-2017 Microsoft Words
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp .. Quyết định UBND Tỉnh Hậu Giang 1-4-2016 Microsoft Words
32 /2015/QĐ-UBND Vv quy định chức năng, .. Quyết định UBND Tỉnh Hậu Giang 29-10-2015 Adobe Reader
478/SCT-QLCT triển khai NĐ .. Công văn So Cong Thuong 21-6-2010 Microsoft Words
450/KH.SCT xây dựng cơ quan ANTT năm 2010 Khác So Cong Thuong 10-6-2010 Microsoft Words
Nghị định 84/2009/NĐ-CP Về kinh doanh xăng .. Nghị định Bộ Công Thương 15-10-2009 Microsoft Words
07/2009/CT-UBND về đẩy mạn ứng dụng công .. Chỉ thị UBND Tỉnh Hậu Giang 17-7-2009 Microsoft Words
QD Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ... .. Quyết định UBND Tỉnh Hậu Giang 15-7-2008 Microsoft Words
QD thanh lap So Cong Thuong Hau Giang Quyết định UBND Tỉnh Hậu Giang 18-4-2008 Microsoft Words
38/2005/QD-BQP QĐ ban hanh qui chế giao .. Quyết định Bộ Quốc phòng 4-6-2005 Microsoft Words
Tìm thấy: 10 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.
Điểm tin

Thông tin, quảng cáoBản quyền thuộc Sở Công Thương Hậu Giang 
Địa chỉ : số 01, đường Thống Nhất, KV4, P5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang 
Theo QĐ: 2405/QĐ-NCTH ngày 14/8/2010
Trưởng ban biên tâp: Huỳnh Thanh Hoàng - PGĐ Sở Công Thương
Tel : 0293.3878891; Email: congthuonghg@gmail.com